Κίνδυνος ακύρωσης των αγροτικών φωτοβολταϊκών

 
78 %CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%81 Fot 330%CF%87240 Κίνδυνος ακύρωσης των αγροτικών φωτοβολταϊκών

"Καμπανάκι" κινδύνου για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

H ΠΑΣΕΓΕΣ με ανακοίνωσή της επισημαίνει τον κίνδυνο ακύρωσης των αγροτικών φωτοβολταϊκών λόγου έλλειψης κεφαλαίων και μη πρόσβασης των αγροτών σε δάνεια.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:
«Σε αδιέξοδο λόγω του ουσιαστικού αποκλεισμού της πρόσβασής τους σε δανειακά κεφάλαια αλλά και της αδυναμίας χρηματοδότησης των επενδύσεών τους αποκλειστικά από ίδιους πόρους εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης, στην οποία βρίσκονται παραμένουν οι επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι έχουν υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις αδειοδοτικές διαδικασίες εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε ιδιόκτητη γεωργική γη.

Σαν συνέπεια του γεγονότος αυτού εμφανίζεται από πλευράς τους αδυναμία εκπλήρωσης των προβλεπόμενων από την αδειοδοτική διαδικασία όρων (χρηματοοικονομικών, χρονικών κ.λπ.) με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία τους να έχει ήδη ή να κινδυνεύει άμεσα να απωλέσει την δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ (οριστική απόρριψη του φακέλου της άδειας) και κατασκευής αγροτικών φωτοβολταϊκών», επισημαίνει στο paseges.gr το στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Μιχάλης Σμύρης.

Πλέον, δεδομένου το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών αγροτών για  την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αλλά και τα ιδιαίτερα σημαντικά για τη χώρα μας οικονομικά οφέλη, που θα προκύψουν από την δημιουργία και ανάλωση πρόσθετων εισοδημάτων στην Περιφέρεια, κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου (ΥΠΕΚΑ)  ώστε να δοθεί επαρκής χρονική παράταση όλων των προβλεπόμενων προθεσμιών στις αδειοδοτικές διαδικασίες των Φ/Β σταθμών των επαγγελματιών αγροτών.

Από την πλευρά της η ΠΑΣΕΓΕΣ, ευρισκόμενη τα τελευταία χρόνια σε συνεχή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς επαγγελματίες αγρότες και αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα του όλου θέματος για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας μας, έχει παρέμβει κατ΄ επανάληψη με προφορικά και γραπτά διαβήματα στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αλλά και της ΔΕΗ.»

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.paseges.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΚΑ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.