9η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες

 
33 %CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF Fot 330%CF%87250  9η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες

Αγροτικά φωτοβολταϊκά πάρκα

Σε συνέχεια της 7ης Ανακοίνωσης της 22ας Ιουλίου 2011, η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, αναφορικά με τις Συμβάσεις Σύνδεσης για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW:

  1. Βάσει της 7ης Ανακοίνωσης της ΔΕΗ, οι κατ’ επάγγελμα αγρότες που αδυνατούσαν για αντικειμενικούς λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά τους να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, προέβλεπε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους για την υποβολή των ελλειπόντων εγγράφων και στοιχείων και την καταβολή των δαπανών σύνδεσης.
    Η ως άνω διορία των τριών μηνών παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες για όλες τις Συμβάσεις Σύνδεσης που υπεγράφησαν στο διάστημα από τις 23 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011.
  2. Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες οι οποίοι έχουν λάβει Προσφορά Σύνδεσης από τη ΔΕΗ από 02/05/2011 και εντεύθεν ή θα λάβουν εφεξής, θα πρέπει προ της λήξης της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης να προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται στην 7η Ανακοίνωση (υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης με υποχρεωτική προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, είτε με ταυτόχρονη καταβολή των δαπανών σύνδεσης, είτε με προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής για την υποβολή των ελλειπόντων εγγράφων και στοιχείων και την καταβολή των δαπανών σύνδεσης).

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.dei.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ, ΠΑΡΚΑ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.