ΣΕΦ: Η αναστολή αδειοδότησης στα φωτοβολταϊκά στο Συμβουλίο της Επικρατείας

 
37 logo sef 330x123 ΣΕΦ: Η αναστολή αδειοδότησης στα φωτοβολταϊκά στο Συμβουλίο της Επικρατείας

Άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών υητά ο ΣΕΦ

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας θα εξετάσει στις 24/4/2013 την αίτηση ακύρωσης της απόφασης του υφυπουργού ΠΕΚΑ Α. Παπαγεωργίου, που εκδόθηκε τον περασμένο Αύγουστο και με την οποία αναστέλλεται η διαδικασία αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών σταθμών.

Την αίτηση ακύρωσης κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών δια των πληρεξουσίων του δικηγόρων κ. Σπ. Βλαχόπουλου και Αθ. Ταβουλάρη.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ σε βάρος της υπ’αρ. ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ. 16932/9-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα “αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησηςπροσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση ΑΥ/Φ1/οικ. 19598/01.10.2010 του Υπουργού ΠΕΚΑ” (ΦΕΚ Β, 2317&10/08/2012). Με την απόφασηαυτή έχει ανασταλεί η υποβολή νέων αιτημάτων και η εξέταση εκκρεμών αιτημάτων φωτοβολταϊκών (με εξαίρεση τα οικιακά και όσα υπάγονται σε διαδικασία fast track), με το επιχείρημα ότι υπάρχουν ήδη πολλά ώριμα έργα, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων για το 2020.

Σύμφωνα με την αίτηση ακύρωσης, η προσβαλλόμενη πράξη περί αναστολής της διαδικασίας αδειοδότησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς τυγχάνει ακυρωτέα, διότι, μεταξύ άλλων, εκδόθηκε κατά παράβαση των συνταγματικών ορισμών του άρθρου 43 παρ. 2 Συντάγματος. Τυγχάνει επίσης ακυρωτέα διότι ενώ σε λίγους μήνες επέκειτο (με βάση τα χρονοδιαγράμματα του ν.3851/2010) η εξέταση της αναθεώρησης της αναλογίας εγκατεστημένης ισχύος κάθε τεχνολογίας, τον Αύγουστο του 2012 εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη περί αναστολής.

Τέλος, η προσβαλλόμενη πράξη αναστολής (που καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις αλλά ταυτόχρονα εξαιρεί τα έργα fast track) αντίκειται σε σειρά συνταγματικών διατάξεων και αρχών, όπως της οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος), της προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Συντάγματος), της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντάγματος) και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Η πρωτοβουλία αυτή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών σκοπό έχει να προστατεύσει την αγορά από το μαρασμό στον οποίο οδηγείται αναπόφευκτα εφόσον διατηρηθεί η αναστολή της αδειοδότησης. Η αναστολή ευνοεί μόνο το παρεμπόριο αδειών, πλουτίζει κάποιους επιτήδειους ανεβάζοντας αναίτια το επενδυτικό κόστος, θίγει χιλιάδες μικρομεσαίους επενδυτές.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.