Μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη αγροτικής αποθήκης;

 
5 fot dach 330x2061 Μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη αγροτικής αποθήκης;

Αγρότες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θεωρούνται επιτηδευματίες και μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά σε αγροτικές αποθήκες

Η απάντηση σε μια από τις συχνές ερωτήσεις των αναγνωστών του sunblog για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλάσια του ειδικού προγράμματος για φωτοβολταϊκά σε στέγες:

Το πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις που
χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Δεν
μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα φωτοβολταϊκά συστήματα επί κτιρίων ή κατασκευών που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Πιο συγκεκριμένα σε αγροτικές αποθήκες, στις οποίες λαμβάνει χώρα επιχειρηματική
δραστηριότητα (π.χ. συλλογή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων) και ο αγρότης
υπάγεται για τη δραστηριότητα του αυτή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ως επιτηδευματίας, μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα του Ειδικού Προγράμματος.

Ωστόσο εάν ο αγρότης υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών δεν μπορεί το φωτοβολταϊκό σύστημα να ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείωνμόνο οι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θεωρούνται επιτηδευματίες και μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στις αγροτικές αποθήκες.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.