Δημόσια Διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ

 
54 admie 620x230 Δημόσια Διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 229 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προκαταρκτικό σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ, που αφορά την περίοδο 2014 – 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου www.admie.gr 

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.