Στατιστικά στοιχεία για τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 εκδόθηκαν περίπου 203.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αποτελούν μία αριθμητική απεικόνιση της κατάστασης και δεν έχουν υποστεί στατιστική επεξεργασία, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να εξαχθούν κάποια περαιτέρω συμπεράσματα για την ενεργειακή κατάσταση του κτιριακού αποθέματος.

Gebaude energie2 Στατιστικά στοιχεία για τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.