Η ΡΑΕ πιστοποιεί την ανεξαρτησία του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ

 
47 rae 330x160 Η ΡΑΕ πιστοποιεί την ανεξαρτησία του  ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ

Πιστοποιητικό ανεξαρτησίας του ΑΔΜΗΕ

Πιστοποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζει ο Νόμος 4001/2011.

Η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ έχουν προθεσμία ενός χρόνου για να ολοκληρώσουν τον λειτουργικό διαχωρισμό της υπηρεσίας μισθοδοσίας προσωπικού, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΡΑΕ. Αυτό οφείλεται στη συνθετότητα μηχανογραφικής απεικόνισης άμεσα των μισθολογικών κλιμακίων της ΔΕΗ Α.Ε. στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και γι’ αυτό τον λόγο δίνεται προθεσμία δώδεκα μηνών, για την ανάληψη της υπηρεσίας από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Στη σχετική απόφαση, «από την οικονομική ανάλυση των στοιχείων του Φακέλου Πιστοποίησης και τη συσχέτιση των οικονομικών δεδομένων με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2013-2022) διαπιστώνεται η οικονομική δυνατότητα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να εκπληρώσει το έργο της».

Η απόφαση της ΡΑΕ αναφέρει ότι ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των επιχειρήσεων μεταφοράς αποτελεί βασική επιδίωξη της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, που υλοποιείται ιδίως με την εισαγωγή του θεσμού της πιστοποίησης των Διαχειριστών από τις Ρυθμιστικές Αρχές, σύμφωνα με τις διαδικασίες των Οδηγιών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, καθώς και των αντίστοιχων Κανονισμών.

 Αυτά που επίσης εκκρεμούν είναι: 

  • η στελέχωση προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με επιστολή της, δεσμεύτηκε ότι θα έχει προχωρήσει σε απόφαση τοποθέτησης προσωπικού έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 και 
  • η υπογραφή της Σύμβασης Επιχειρησιακού Συμφώνου με τον ΛΑΓΗΕ. Η υπογραφή της, εκ μέρους του ΛΑΓΗΕ αναμένεται έως το τέλος Αυγούστου 2012.
 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.