Ημερίδα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ΙΙ

 
53 ypeka 330x170 Ημερίδα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ΙΙ

Ημερίδα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ΙΙ

Ημερίδα Ενημέρωσης για την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρωπη ΙΙ (2013) θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την συνδρομή του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου, στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119). Σκοπός της ημερίδας είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.

Ο προϋπολογισμός για το 2013 είναι 65 εκ. ευρώ και οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε δράσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα αξιολογηθούν ως επιτυχείς φτάνει έως το 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού τους. Οι ενδιαφερόμενοι, που μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 8 Μαΐου απευθείας στο Πρόγραμμα.

Η ημερίδα θα καλύψει αναλυτικά τις προτεραιότητες για το 2013 που είναι και το τελευταίο έτος για το Πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ. Την επόμενη χρονιά θα αλλάξει πολύ η μορφή των δράσεων και του πλαισίου των προτάσεων καθώς θα ενσωματωθούν στο νέο Πρόγραμμα Horizon 2020 που αφορά στην περίοδο 2014-2020.

 
This entry was posted in EVENTS and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.