Παρέμβαση ΣΠΕΦ στην δημόσια διαβούλευση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

 
15 spef 330χ200 Παρέμβαση ΣΠΕΦ στην δημόσια διαβούλευση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παρέμβαση ΣΠΕΦ στην δημόσια διαβούλευση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σε συνέχεια της δευτερολογίας του ΛΑΓΗΕ προς την ΡΑΕ για να την αναμόρφωση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας δευτερολογώντας ο ΣΠΕΦ απέστειλε προς την ΡΑΕ την ακόλουθη πρόσθετη επιστολή.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Σε συνέχεια της συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης που προκηρύξατε ένεκα της προσθήκης δεύτερου υπομνήματος από τον ΛΑΓΗΕ (Ι-212419/26.09.16) σε απάντηση εν μέρει και των αιτιάσεων της εισήγησης του ΣΠΕΦ προς την Αρχή σας στις 21/9/16, επιθυμούμε να δευτερολογήσουμε στις πρόσθετες αιτιάσεις του Λειτουργού ως ακολούθως:

1)  Προτείνει δευτερολογώντας ο ΛΑΓΗΕ, η τιμή του συντελεστή «ky» να λαμβάνει εκ του Κώδικα τιμές αποκλειστικά μικρότερες της μονάδας, δηλαδή να λειτουργεί ο διοικητικά καθοριζόμενος συντελεστής μόνο απομειωτικά στα ποσά που δίνει το μοντέλο επίλυσης του εικονικού ΗΕΠ.  Αποφαίνεται μάλιστα ο Λειτουργός πως αν ο συντελεστής εδύνατο διοικητικά να λάβει τιμές άνω της μονάδας, τότε αυτό θα ισοδυναμούσε με αλλοίωση της έννοιας της Ωριαίας Πρόσθετης Χρέωσης βάση της Εικονικής Οριακής Τιμής Συστήματος και των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της.  Διερωτόμαστε λοιπόν εύλογα, γιατί άραγε η διοικητική απομείωση των ποσών που οφείλει να λάβει ο ΕΛΑΠΕ μέσω ενός kyμικρότερου της μονάδας δεν είναι αλλοίωση, αλλά αλλοίωση θεωρείται κατά τον Λειτουργό μόνο αν η τιμή του kyδύναται να είναι μεγαλύτερη της μονάδας;  Επειδή προφανώς και δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό (αν υπήρχε ο ΛΑΓΗΕ θα την συμπεριλάμβανε στο πρόσθετο υπόμνημα του), θα επιμείνουμε, ώστε εφ’ όσον υιοθετηθεί τελικά συντελεστής Kyστον επίμαχο μαθηματικό τύπο της εκκαθάρισης της Προσαύξησης Χρέωσης Προμηθευτών Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΠΧΠΕΛ), αυτός να δύναται να λάβει τιμές όχι μόνο μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες της μονάδας.  Ο «ρηχός» αντιπερισπασμός του Λειτουργού για καταρχήν προσωρινή τιμή του Ky = 1 αλλά με διατήρηση του περιορισμού αυτός να μην μπορεί να λάβει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, προφανώς και δεν πείθει κανέναν.

2) Ποσοτικοποιεί εν συνεχεία στην δευτερολογία του ο ΛΑΓΗΕ την εισήγηση του για το διοικητικά ρυθμιζόμενο πλαφόν RMAX_UC_RESSAY στην προσαύξηση, το οποίο και το τοποθετεί στα 6,5 ευρώ/MWh, δηλαδή επακριβώς στο ποσό που υπολόγισε το μέσο αποφευγόμενο κόστος για τους Προμηθευτές λόγω ΑΠΕ το ΑΠΘ στην μελέτη που του ανέθεσε πρόσφατα η Αρχή σας για τμήμα παρελθοντικού χρόνου της αγοράς.  Φαίνεται δηλαδή πως μοναδική ανησυχία του Λειτουργού είναι μήπως το μέγεθος αυτό έστω και δικαίως λόγω των οποτεδήποτε συνθηκών της αγοράς (που θα τύχουν οπωσδήποτε διαφορετικές του χρονικού παραθύρου που διεξήχθη η μελέτη ΑΠΘ) αυξηθεί περαιτέρω, δηλώνοντας έτσι σθεναρά πρόθυμος να το «κουρέψει» με διοικητικό πλαφόν το οποίο δήθεν δεν αποτελεί αλλοίωση.  Δυστυχώς όμως δεν αναφέρει τίποτα ο Λειτουργός για τις περιπτώσεις που οι καθετοποιημένες επιχειρήσεις κατανεμόμενης συμβατικής παραγωγής και Προμήθειας (όπως λ.χ. η δεσπόζουσα όπου πλείστες φορές στο παρελθόν οι ανταγωνιστές της την έχουν με επαρκή στοιχεία κατηγορήσει για χειραγώγηση προς τα κάτω της ΟΤΣ μέσω υπερδηλώσεων της λιγνιτικής της παραγωγής στον ΗΕΠ) θα χειραγωγήσουν προς τα κάτω την Εικονική ΟΤΣ μέσα από στρεβλές χαμηλές προσφορές στον ΗΕΠ για το ανεκτέλεστο τμήμα τους εκμεταλλευόμενες το άρθρο 24, παρ. 1 του Κώδικα περί της μορφής που οφείλει η συνάρτηση των προσφορών τους να λαμβάνει, δηλαδή να είναι μονοτόνως μη φθίνουσες.

Επειδή μάλιστα η αγορά έχει νοημοσύνη, είναι σχεδόν βέβαιο πως τώρα που οι καθετοποιημένες επιχειρήσεις γνωρίζουν εκ των προτέρων τον ρόλο του ανεκτέλεστου τμήματος των προσφορών τους στον υπολογισμό της Εικονικής ΟΤΣ άρα και της δίκαιης πρόσθετης χρέωσης τους υπέρ του ΕΛΑΠΕ, δεν θα έχουν κανένα λόγο να μην την χειραγωγήσουν ανέξοδα μάλιστα προς τα κάτω.  Οπότε θα επιμείνουμε στη θέσπιση πέραν του πλαφόν που εισηγείται ο ΛΑΓΗΕ και κατωφλίου RΜΙΝ_UC_RESSAY  ούτως ώστε να προστατευθεί ο ΕΛΑΠΕ.  Θα πρέπει μάλιστα τόσο το πλαφόν όσο και το κατώφλι να απέχουν ίση απόσταση από έναν κεντρικό μέσο όρο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι πράγματι τα 6,5 ευρώ/MWh.  Δηλαδή να οριστεί για παράδειγμα το πλαφόν στα 7,5 ευρώ/MWh και το κατώφλι αντίστοιχα συμμετρικά στα 5,5 ευρώ/MWh.

Όλα αυτά δεν έχουν σε τίποτα να επιβαρύνουν τους καταναλωτές αφού ακόμη και πλεόνασμα να υπάρξει στον ΕΛΑΠΕ εξαιτίας της νέας συνιστώσας, η Αρχή σας δύναται με την κατάλληλη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ να ισοσκελίσει τον ΕΛΑΠΕ και έτσι να προκαλέσει ακόμα και εξοικονόμηση στο τελικό ποσό των λογαριασμών ρεύματος.

Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφέρουμε πως με βάση τα όσα οδυνηρά έχει διέλθει ο ΕΛΑΠΕ μέχρι σήμερα από τις επανειλημμένες αποτυχίες της Πολιτείας να τελειώνει με τις στρεβλώσεις, θα περιμέναμε υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας, ευθύνης και «ιδιοκτησίας» στην ρύθμιση της αγοράς από την διοίκηση του ΛΑΓΗΕ αναφορικά με τις επικείμενες νέες στρεβλώσεις που διαφαίνονται.  Μας εκπλήσσει αρνητικά η εθελοτυφλική στάση του η οποία και θα βλάψει τον ΕΛΑΠΕ που ο ίδιος εκ του ν. 4001 διαχειρίζεται αλλά και τις ΑΠΕ που εκπροσωπεί στον ΗΕΠ.

Φαίνεται δυστυχώς πως μέρος του ΛΑΓΗΕ αισθάνεται ιδεοληπτικά ή άλλως πάντως ανεξήγητα ως τμήμα της ΔΕΗ (που δημόσια εξ’ αρχής έχει στραφεί κατά του ν. 4414 και επιχειρεί τώρα με μηδενικές ροές στο ΕΤΜΕΑΡ να ακυρώσει στην πράξη το όποιο ευεργετικό αποτέλεσμα της νέας συνιστώσας εσόδων του ΕΛΑΠΕ) και δεν έχει αντιληφθεί τον αμερόληπτο ρόλο που οφείλει ο Λειτουργός να διαδραματίζει σε μια απελευθερωμένη αγορά προς πάσα κατεύθυνση, την στιγμή μάλιστα που ο δεσπόζων Προμηθευτής του οφείλει ληξιπρόθεσμα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΜΕΑΡ που δεν του αποδίδονται και που δεν κάνει απολύτως τίποτα γι’ αυτά μήνες τώρα, οδηγώντας με την κολάσιμη αυτή αδιαφορία του τις συμβαλλόμενες ΑΠΕ σε αυξανόμενη μέση υπερημερία πέντε και πλέον μηνών.

Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορούμε να αποφύγουμε την σκέψη πως ίσως η στάση πληρωμών της ΔΕΗ προς τον ΕΛΑΠΕ να μην είναι καθόλου τυχαία από τον Αύγουστο που ψηφίστηκε ο θετικός για τις ΑΠΕ ν. 4414 έως και τώρα που οριστικοποιείται ο Κώδικας Συναλλαγών από την Αρχή σας, αλλά πολύ χειρότερα δεν μπορούμε να αποφύγουμε την σκέψη πως ούτε η ανοχή του ΛΑΓΗΕ στην παύση ροών ΕΤΜΕΑΡ αλλά και η ιδεοληψία του στην εδώ δημόσια διαβούλευση σας είναι επίσης τυχαία.

Υπό το φως ότι ο ν. 4414 είναι ρητός και σαφής για την αποπληρωμή στον ΕΛΑΠΕ από τους Προμηθευτές του αποφευγόμενου κόστους τους λόγω ΑΠΕ αλλά και του μηδενισμού του ελλείμματος του λογαριασμού έως τα τέλη του 2017, παρακαλούμε η Αρχή σας να προστατεύσει το κύρος της Πολιτείας που τον ψήφισε.  Απόδειξη μάλιστα της ισχυρής θέλησης του νομοθέτη για οριστικό ξεκαθάρισμα των χρόνιων στρεβλώσεων υπέρ της Προμήθειας είναι η πρόβλεψη του άρθρου 23, παρ. 1, α, γγ, στην οποία δύναται από 1/1/2018 με απλή Υ.Α. να αφαιρείται τμήμα του ΕΤΜΕΑΡ και να χρεώνεται απευθείας στους Προμηθευτές αντί στους καταναλωτές.  Τούτο σημαίνει πως ο νομοθέτης δεν σκοπεύει να ανεχθεί νέα αποτυχία των φορέων της Πολιτείας και του Κώδικα Συναλλαγών στον ΕΛΑΠΕ και το ΕΤΜΕΑΡ κατά το υπόλοιπο έτος 2016 και το 2017 και πως εάν τούτο ο μη γένοιτο συμβεί, όπως δυστυχώς με την ιδεοληπτική εισήγηση του ΛΑΓΗΕ προαλείφεται, από τώρα για το 2018 προβλέπεται ήδη νομοθετημένη διοικητική παρέμβαση για απευθείας μεταφορά μέρους του ΕΤΜΕΑΡ στους Προμηθευτές.

Εκτιμούμε ωστόσο πως εκ των φορέων της Πολιτείας ουδείς θα ήθελε να δοκιμάσει τα όρια της έννομης τάξης και να χρεωθεί και νέα αποτυχία στο μεσοδιάστημα, την στιγμή μάλιστα που ούτε οι καταναλωτές πρόκειται να επιβαρυνθούν όπως προαναφέρθηκε από την σωστή εφαρμογή του ν. 4414, αλλά ούτε όταν αργότερα αναζητηθούν ευθύνες για την νέα αποτυχία, θα μπορεί να προφασισθεί πως για πολλοστή φορά στην ιστορία του τάχα δεν γνώριζε ή δήθεν δεν μπορούσε να προβλέψει τα αποτελέσματα των ιδεοληψιών-πλημμελειών του.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Ευγενία Τζαννίνη – Γεν. Γραμματέας»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.