Συνάντηση ΣΠΕΦ με ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

 
15 spef 330χ200 Συνάντηση ΣΠΕΦ με ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

Συνάντηση ΣΠΕΦ με ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

Την Δευτέρα 25 Μαίου 2015 διεξήχθη συνάντηση στα γραφεία της ΔΕΗ στην Αθήνα μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΗ κου Μ. Παναγιωτάκη, του Προέδρου του ΔΕΔΔΗΕ κου Ν. Χατζηαργυρίου και του Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) εκπροσωπούμενου από τους κ.κ. Στ. Λουμάκη – Πρόεδρο, Κ. Τσούμα – Αντιπρόεδρο, Λ. Λαλιώτη – Ταμία και Γ. Σαμαρά – Μέλος Δ.Σ.  Κατά την πρώτη συνάντηση γνωριμίας αυτή με τις νέες διοικήσεις των ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ από πλευράς ΣΠΕΦ παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα:

  1. Διαχρονικά ο ΣΠΕΦ συνδράμει την ευστάθεια της Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με καίριο και τεκμηριωμένο τρόπο τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι από χρόνια καίριες παρεμβάσεις του τεχνικά και νομικά υπέρ της άρσης των στρεβλώσεων στην Οριακή Τιμή Συστήματος ιδίως μέσω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) και του Κανόνα 30%.   Σε ότι αφορά τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), μακριά από συμφέροντα και ιδιοτέλειες ο ΣΠΕΦ ηγήθηκε με ειλικρινή, ευθυτενή και τεκμηριωμένο τρόπο των προσπαθειών περιφρούρησης και εξυγίανσης του.  Τα θετικά αποτελέσματα των πρωτοβουλιών αυτών είναι ορατά και παρά τις ευρύτερες δυσκολίες που διέρχεται η Χώρα.
  2. Συνεχίζοντας την πορεία αυτή, ο ΣΠΕΦ έχει ανοίξει την ατζέντα των προβληματισμών σε μία σειρά από παραμένουσες ή επερχόμενες νέες προκλήσεις που αφορούν την ίδια την αρχιτεκτονική της αγοράς και της μεσο-μακροπρόθεσμες δυνατότητες της, ως έχει, να υποδεχτεί την σκοπούμενη πράσινη ανάπτυξη.  Αυτοτροφοδοτούμενος Κανιβαλισμός των Τιμών Χονδρικής από την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ (φαινόμενο Merit Order Effect), πλασματική υπερτίμηση του ΕΤΜΕΑΡ, εξισορρόπηση του φαινομένου με ενδεχόμενη ενσωμάτωση του Τέλους αυτού στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών, εφαρμογή και εξειδίκευση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο αλλά και του Target Model για ένταξη των νέων στο εξής μεγάλων έργων ΑΠΕ (άνω των 10 MW με σύνδεση στην ΥΤ) απευθείας στoν ΗΕΠ σταθεροποιώντας την ΟΤΣ και αναλαμβάνοντας μέρος του ρυθμιστικού κινδύνου που στην πορεία θα προκύπτει και θα επιτείνεται, παρατεταμένη ηλεκτροπαραγωγική υπερδυναμικότητα ένεκα της χρόνιας ύφεσης στην κατανάλωση, διαφαινόμενη συνέχιση της υπερδυναμικότητας ένεκα των πολιτικών εξοικονόμησης και εξορθολογισμού των ενεργειακών καταναλώσεων (υφίσταται «λεκτικός» στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας 27% το 2030 ως προς το επίπεδο του 1990), αποτελούν μέρος μόνο των προκλήσεων που πρέπει πειστικά να αντιμετωπιστούν από την Πολιτεία, πριν «ανοιχτούν» και πάλι οι επενδυτές των ΑΠΕ προς την κατεύθυνση ιδιαιτέρως φιλόδοξων στόχων.
  3. Στο κομμάτι των δικτύων ο ρόλος του Διαχειριστή ήταν και θα παραμείνει κομβικός, αφού είναι ο μόνος που διαχρονικά ελέγχει μέσω της διαδικασίας παροχής προσφορών σύνδεσης την ευστάθεια του συστήματος και την πραγματική δυνατότητα υποδοχής νέων επενδύσεων και απορρόφησης της παραγωγής τους σε επίπεδο ενέργειας αλλά και ισχύος.  Μακριά από «τυφλές» πιέσεις κοινωνικών ή επαγγελματικών ομάδων με βραχύ οπτικό πεδίο, ειδικότερα τώρα με το άνοιγμα του προγράμματος ετεροχρονισμένου ενεργειακού συμψηφισμού στα φωτοβολταϊκά (net-metering), ο Διαχειριστής οφείλει απαρέγκλιτα να συνεχίσει να πράττει το τεχνοκρατικά ορθόν, διαφυλάττοντας ως κόρη οφθαλμού την αξιοπιστία του δικτύου, την ευστάθεια του συστήματος και κατ’ επέκταση των επενδύσεων που άπτονται σε αυτό.
  4. Τέλος όσον αφορά την ΔΕΗ, ο ΣΠΕΦ αναγνωρίζει και υποστηρίζει τον συστημικό της ρόλο, από την ενίσχυση του οποίου οι χιλιάδες μικρομεσαίοι ηλεκτροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά μόνο καλύτερες μέρες έχουν να αναμένουν.  Το στίγμα μάλιστα του νέου Προέδρου της να τεθεί δυναμικά τέλος στο «κρυφτό» της αναίτιας ανεισπραξιμότητας των λογαριασμών της από τους έχοντες και κατέχοντες, προοιωνίζει επαναφορά οπωσδήποτε σε ποιο εύρυθμη οικονομική λειτουργία του συνόλου της αγοράς.     Κλείνοντας, ΣΠΕΦ, ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ εξέφρασαν την βούληση να κρατηθεί ανοιχτός ένας γόνιμος δίαυλος επικοινωνίας, που μπορεί λειτουργώντας σε τεχνοκρατικά πλαίσια να βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών της αγοράς.

Ο ΣΠΕΦ είναι ο επίσημος από το 2009 επιστημονικός και επιχειρηματικός φορέας εκπροσώπησης της επαγγελματικής ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β Πανελλαδικά.  Με διαφανή, αναρτημένο ανέκαθεν στην ιστοσελίδα του πραγματικό όγκο εταιρειών-παραγωγών μελών μοναδικών ως προς τους βασικούς μετόχους, διοικείται από αιρετό εκ της βάσης του Δ.Σ. απαρτιζόμενο από επιστήμονες-επιχειρηματίες μηχανικούς με πολυετή θητεία και εμπειρία στον τεχνικό και οικονομικό τομέα.

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.