Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΛΑΓΗΕ αναφορικά με την περί μη καταβολής ανείσπρακτου ΦΠΑ

 
15 spef 330χ200 Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΛΑΓΗΕ αναφορικά με την περί μη καταβολής ανείσπρακτου ΦΠΑ

Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΛΑΓΗΕ αναφορικά με την περί μη καταβολής ανείσπρακτου ΦΠΑ

O ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή προς στο  ΛΑΓΗΕ υπ’ όψη του Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου κ. Α. Γκαρή, με κοινοποίηση στον ΔΕΔΔΗΕ   υπ’ όψη του Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου  κ. Κ. Ζωντανού με θέμα: ΠΟΛ 1214 (ΦΕΚ Β 2601 από 30/9/14) περί μη καταβολής ανείσπρακτου ΦΠΑ

Συγκεκριμένα: “Σε συνέχεια της έκδοσης της ΠΟΛ 1214 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2601 από 30/9/14 (επισυνάπτεται) για την διαδικασία ένταξης επιχειρήσεων στο καθεστώς μη απόδοσης στην Εφορία ΦΠΑ που αφορά ανείσπρακτα τιμολόγια, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας όπως προβλέπονται στο σώμα της Εγκυκλίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το άρθρο 3, παρ. 2 όπου ορίζεται πως:

Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, στην περίπτωση που είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται στην τήρηση αρχείου πληρωμών και την ενημέρωση της φορολογικής διοίκησης, για τις εν λόγω πράξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) και γ) της παραγράφου 1.

το οποίον και συνεπάγεται άμεσες ενέργειες από πλευράς σας ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να λάβουν τα ωφελήματα της απαλλαγής καταβολής ΦΠΑ για τα απλήρωτα από εσάς  τιμολόγια.  Στην εν λόγω ΠΟΛ, άρθρο 2, σχετικά με τον χρόνο εφαρμογής μάλιστα ορίζεται πως:

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση ένταξης στο καθεστώς γίνεται δεκτή έως 20.10.2014 και η ένταξη ισχύει από 1.10.2014. Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο, που έχει ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς την ένδειξη που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες του ότι έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς από 1.10.2014.

Με δεδομένο μάλιστα ότι τέλος Οκτωβρίου μεγάλη μερίδα παραγωγών θα χρειαστεί άλλως να καταβάλλει ΦΠΑ 3μήνου που τελεί ληξιπρόθεσμα ανείσπρακτος, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.