Σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΓΗΕ για ένταξη των παραγωγών στις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ

 
64 lagie 330185 Σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΓΗΕ για ένταξη των παραγωγών στις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ

Σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΓΗΕ για ένταξη των παραγωγών στις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ

Σύμφωνα και με την από 30.5.2014 ανακοίνωση, ο ΛΑΓΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, έχει εκ του νόμου προθεσμία έως την 1η Αυγούστου 2014 να υλοποιήσει κατάλληλο σύστημα πληροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους παραγωγούς, προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ των υποπαραγράφων ΙΓ.1 & ΙΓ.5 του Ν.4254/2014, καθώς και για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ΄ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με τις υποπαραγράφους ΙΓ.1 & ΙΓ.2 του Ν.4254/2014 .

Ο ΛΑΓΗΕ ανακοινώνει την θέση σε λειτουργία του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος από την Τετάρτη 2.7.2014. στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ.

Προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση του μηνός Ιουνίου 2014 και η αντίστοιχη αναδρομική για Απρίλιο και Μάιο, με τις διορθωμένες κατά περίπτωση τιμές, θα πρέπει οι παραγωγοί να έχουν συμπληρώσει τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές δηλώσεις μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014. Διαφορετικά οι διορθωμένες κατά περίπτωση τιμές, θα εφαρμοσθούν στις δύο επόμενες μηνιαίες εκκαθαρίσεις σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει ο Ν.4254/2014.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.