Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της έκπτωσης του 2013 στην πώληση ενέργειας

 
2 calc fot sunblog 330x248 Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της έκπτωσης του 2013 στην πώληση ενέργειας

Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της έκπτωσης του 2013 στην πώληση ενέργειας

To υπουργείο οικονομικών με χθεσινή εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1152) παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.»

Ολόκληρη η εγκύκλιος με τις οδηγίες και διευκρινίσεις στο link: http://static.diavgeia.gov.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.