Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το νέο νόμο των ΑΠΕ

 
2 ενεργεια Fot 220x208 Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το νέο νόμο των ΑΠΕ

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το νέο νόμο των ΑΠΕ

Στις αλλαγές και τις προτάσεις για τις τροποποιήσεις που θα ζητήσουν να συμπεριληφθούν στη νέα συμφωνία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κατέληξαν την Τετάρτη το βράδυ οι αρμόδιοι τομέαρχες του ΠΑΣΟΚ.

Μετά από τις δημόσιες τοποθετήσεις των φορέων της αγοράς οι συναρμόδιοι τομέαρχες του ΠΑΣΟΚ προτείνουν 13 αλλαγές τις οποίες θα εισηγηθούν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος και θα ζητήσουν να συμπεριληφθούν στο νέον νόμο.

Οι 13 τροποποιήσεις που ζήτα το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με άτυπο ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε η Χ. Τρικούπη είναι:

-Μικρότερη μείωση των οικιακών φωτοβολταϊκών. Πρόταση ΠΑΣΟΚ: Μεσοσταθμική μείωση οικιακών φωτοβολταικών: 20% από 30% του ν/σ σε διαβούλευση.

-Μικρότερη μείωση των αγροτικών φωτοβολταϊκών. Πρόταση ΠΑΣΟΚ: Μεσοσταθμική μείωση αγροτικών φωτοβολταϊκών: 13 % από 22% του ν/σ σε διαβούλευση.

-Το ν/σ να αποκτήσει και αναπτυξιακό και όχι μόνο λογιστικό χαρακτήρα, μέσω ενσωμάτωσης τροποποιήσεων για συμψηφισμό ενέργειας από φ/β (net metering) καθώς και ευνοϊκότερες τιμές για νέες επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ που παρέχουν παράπλευρα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Πρόταση ΠΑΣΟΚ: Περικοπή στις νέες τιμές για νέους σταθμούς βιοαερίου, βιομάζας και γεωθερμίας να είναι της τάξης του 5%.

-Άρση στρεβλώσεων μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών και μεγεθών ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό κόστος επένδυσης, ιδιαιτερότητα νησιών, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιος καταμερισμός βαρών ανάμεσα στους παραγωγούς ΑΠΕ, μέσω ίσων και εύλογων εσωτερικών βαθμών απόδοσης. Πρόταση ΠΑΣΟΚ: 12 – 13 %.

-Άρση στρεβλώσεων στις τιμές για τους δικαιούχους αναπτυξιακού

-Αποφυγή νέων αυξήσεων στο ΕΤΜΕΑΡ.

-Να μην αρθεί η απαγόρευση μεταβίβασης αγροτικών φωτοβολταικών.

-Μείωση του πιστωτικού τιμολογίου για το έτος 2013 και/ή κατανομή του σε περισσότερα έτη: π.χ. 2013, 2014.

-Πρόταση ΠΑΣΟΚ για Τραπεζικό Δανεισμό: Επιμήκυνση δανειακών συμβάσεων, περίοδο χάριτος για ένα έτος, δραστική μείωση επιτοκίων.

-Παρακολούθηση διείσδυσης των ΑΠΕ για αποφυγή μελλοντικής δημιουργίας νέου ελλείμματος .

-Βελτίωση της πρόβλεψης για την επιμήκυνση των συμβάσεων.

-Πρόβλεψη για ενσωμάτωση τιμαριθμικής προσαρμογής των τιμών.

-Πρωτογενής συμψηφισμός ΦΠΑ και φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές του κόμματος θα εξεταστούν και ενδεχόμενες περαιτέρω τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου που θα προταθούν.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.