Νέα έργα για εξοικονόμηση ενέργειας σε ΟΤΑ

 
53 ypeka 330x170 Νέα έργα για εξοικονόμηση ενέργειας σε ΟΤΑ

Νέα έργα για εξοικονόμηση ενέργειας σε ΟΤΑ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη τριών (3) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη1.284.300 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τους εξής Δήμους σύμφωνα με τον πίνακα:

Δήμος Ποσό Έργο
Δήμος Πύργου 484.300 ευρώ Ενεργειακή Αναβάθμιση Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου
Δήμος Σουλίου 400.000 ευρώ Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Σουλίου
Δήμος Γρεβενών 400.000 ευρώ Εγκατάσταση Γεωθερμικού Συστήματος στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Γρεβενών
Σύνολο 1.284.300 ευρώ

Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναμένεται:

·        Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας.

·        Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

·        Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

·        Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.