Ακυρώνεται η διαδικασία αιτήσεων για μικρά Αιολικά

 
windpark Ακυρώνεται η διαδικασία αιτήσεων για μικρά Αιολικά

Ακυρώνεται η διαδικασίας αιτήσεων για μικρά Αιολικά

Ο ΔΕΔΔΗΕ με ανακοίνωσή του ακυρώνει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων σύνδεσης για μικρά Αιολικά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση το ΔΕΔΔΗΕ:

Κατόπιν των προβλεπομένων στο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ18/3392/23169/13.12.2013, η από 21.11.2013 ανακοινωθείσα διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων σύνδεσης μικρών αιολικών σταθμών ισχύος ≤50 kW στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ακυρώνεται, έως την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση του Ειδικού Προγράμματος εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του Ν. 4203/2013 (άρθρο 4 παρ. 1 αυτού).
Μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, θα ακολουθήσει για το εν λόγω θέμα νεότερη Ανακοίνωση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.