ΔΕΗ: Καμία απόφαση της Ε.Ε. για την τιμολόγηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

 
92 DEH 330x300 ΔΕΗ: Καμία απόφαση της Ε.Ε. για την τιμολόγηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

Καμία απόφαση της Ε.Ε. για την τιμολόγηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

Η ΔΕΗ ΑΕ με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι πέραν της Απόφασης που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2011 – που έκρινε ως παράνομη κρατική ενίσχυση το προνομιακό τιμολόγιο που η ΔΕΗ είχε αναγκασθεί να εφαρμόζει για την Αλουμίνιον την περίοδο 2007/2008 – δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε άλλη απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αφορά το θέμα της τιμολόγησης από τη ΔΕΗ της εν λόγω εταιρείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΔΕΗ:

Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στο αρχείο προσφυγή της ΔΕΗ ΑΕ κατά της απόφασης της ΡΑΕ του Μαΐου του 2012, που όρισε προσωρινή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ , η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Από τον Ιούνιο του 2013, ως αποτέλεσμα της έγγραφης επικοινωνίας ανάμεσα στη ΔΕΗ και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι -  με δεδομένο τον προσωρινό χαρακτήρα της τιμής που είχε ορίσει η ΡΑΕ και τον αναμενόμενο εντός των αμέσως προσεχών μηνών καθορισμό οριστικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας -  η έκδοση τυπικής απόφασης επί της καταγγελίας δεν κρινόταν απαραίτητη στο στάδιο εκείνο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, πέραν της Απόφασης που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2011 – κρίνοντας ως παράνομη κρατική ενίσχυση το προνομιακό τιμολόγιο που η ΔΕΗ είχε αναγκασθεί να εφαρμόζει για την Αλουμίνιον την περίοδο 2007/2008 και διατάσσοντας την έντοκη ανάκτησή της – δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε άλλη απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αφορά το θέμα της τιμολόγησης από τη ΔΕΗ της εν λόγω εταιρείας.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.