Είναι πραγματικά σε κρίση τα οικονομικά των αιολικών?

 
18 Fot netzs 330x330 Είναι πραγματικά σε κρίση τα οικονομικά των αιολικών?

Τελικά μάλλον δεν είναι και τόσο δύσκολα τα οικονομικά των αιολικών

Με βάση το παρακάτω δημοσιεύμα στο tovima.gr, φαίνεται ότι τα κέρδη από την αιολική ενέργεια δεν είναι τόσο λίγα, ώπως υποστηρίζουν κάποιοι, ότι με το 10% της παρακράτησης (έκτακτη εισφορά για τις ΑΠΕ-μείωση τιμής) που ετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ για τα αιολικά, τα έργα δεν θα είναι κερδοφόρα.

Tο άρθρο από tovima:

Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση πωλήσεων στο α΄ εξάμηνο του 2013

Κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας

Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων σημείωσε η Τέρνα Ενεργειακή το πρώτο εξάμηνο του 2013, φθάνοντας τα  67,5 εκατ. ευρώ, έναντι 55,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 38,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, αυξημένα κατά 34,5%.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012, μειωμένες κατά 5,3%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 34,9 εκατ. ευρώ, έναντι 27 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένη κατά 29,1%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 20,2 εκατ. ευρώ έναντι 17,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,7%.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένα κατά 17,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 36%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 35,2 εκατ. ευρώ έναντι 27,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε στα 274,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του ομίλου το α΄ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 14,5 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τέρνα Ενεργειακή έχει προχωρήσει σε επενδυτικές δαπάνες 146,4 εκ ευρώ για έργα των οποίων εξελίσσεται η κατασκευή και δεν έχουν μπει ακόμη σε λειτουργία.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σε 508 MW. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 266 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 74 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 290 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 798 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, στο τέλος του 2014, να έχει σε λειτουργία ή υπό κατασκευή σε όλες τις χώρες δραστηριότητας της, περίπου 1.000 MW έργων ΑΠΕ.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης άδειες παραγωγής για επιπλέον 1.630 MW αιολικών πάρκων και για 748 MW υδροηλεκτρικών έργων.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.