Μελέτη ΔΝΤ: Γιατί η Ελλάδα “βυθίστηκε” σε μεγαλύτερη ύφεση

 
3 euro fot sunblog 330x248 Μελέτη ΔΝΤ: Γιατί η Ελλάδα βυθίστηκε σε μεγαλύτερη ύφεση

Μελέτη ΔΝΤ: Γιατί η Ελλάδα "βυθίστηκε" σε μεγαλύτερη ύφεση

Δεν φταίει ο λανθασμένος πολλαπλασιαστής για τις λανθασμένες προβλέψεις ανάπτυξης στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά το γεγονός ότι το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων δεν εφαρμόστηκε επαρκώς. Αυτό σημειώνεται σε τεχνοκρατική μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Αξιολογώντας την επίδραση και την κλιμάκωση πολυετών προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής: ένα γενικό  πλαίσιο».

Με το έγγραφο εργασίας έκτασης 31 σελίδων που εξέδωσε σήμερα το ΔΝΤ επιχειρεί να προσεγγίσει με επιστημονικά εργαλεία τις επιπτώσεις των προγραμμάτων σταθεροποίησης σε υπερχρεωμένες χώρες. Σημαντικό μέρος της έκθεσης αφιερώνεται στην περίπτωση της Ελλάδας καθώς είναι μια χώρα στην οποία οι αρχικές προβλέψεις του προγράμματος, όσον αφορά κυρίως το μέγεθος της ύφεσης, διαψεύστηκαν καθώς η ύφεση ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Μεγάλη ανάλυση γίνεται στην έκθεση για τον περιβόητο «πολλαπλασιαστή» (δηλαδή η επίπτωση των μέτρων περικοπής δαπανών και αύξησης φόρων στην οικονομική δραστηριότητα) καθώς υπάρχει η παραδοχή ότι ο πολλαπλασιαστής των μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα ήταν τελικά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που προϋπολογίστηκε.

Μέσα από επιστημονικά εργαλεία οι συντάκτες της μελέτης καταλήγουν στο συμπέρασμα, όσον αφορά την Ελλάδα, ότι «το να είχαμε εφαρμόσει έναν υψηλότερο πολλαπλασιαστή δεν θα οδηγούσε σε βελτίωση της πρόβλεψης για το ΑΕΠ. Αντίθετα, με διαφορά, πιο σημαντικός παράγοντας ήταν (σ.σ. στον υπολογισμό της ύφεσης) η δραματική αναθεώρηση της δυνητικής ανάπτυξης τόσο στο αρχικό επίπεδο όσο και στην πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Αυτό αντανακλά μια σειρά από εξελίξεις, περιλαμβανομένης της μεγάλης αναθεώρησης στοιχείων μετά την έναρξη του προγράμματος, της ασθενούς σε σχέση με την αναμενόμενη εφαρμογή του προγράμματος, των χαμηλότερων των προσδοκιών αποτελεσμάτων από τις μεταρρυθμίσεις, των πολιτικών και κοινωνικών αντιστάσεων, κ.ά. που συνέβαλαν σε χαμηλότερη σε σχέση με την προσδοκώμενη –στο αρχικό πρόγραμμα– ανάπτυξη.

Στα συμπεράσματα της μελέτης τονίζεται ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ έντονη η συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει τα προγράμματα λιτότητας είναι εμπροσθοβαρή δηλαδή τα περισσότερα μέτρα λαμβάνονται κατά κύριο λόγο στα πρώτα χρόνια προσαρμογής τους, ή οπισθοβαρή. Οι μελετητές του ΔΝΤ σημειώνουν ότι η θέση των περισσότερων αναλυτών σε παγκόσμιο επίπεδο μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση του να εφαρμόζονται οπισθοβαρή προγράμματα στις οικονομίες καθώς τα εμπροσθοβαρή οδηγούν σε μεγαλύτερες των προβλεπόμενων υφέσεις.

Σημειώνεται ότι η ανάλυση που γίνεται για τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής σταθεροποίησης στις υπερχρεωμένες χώρες τείνει να επικεντρώνεται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ενώ δεν έχει γίνει πολύ μεγάλη ανάλυση για τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη των πολυετών προγραμμάτων. Δηλαδή, υποστηρίζουν ουσιαστικά οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ ότι περιπτώσεις όπως αυτή της Ελλάδος που εφαρμόζεται πολυετές πρόγραμμα δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου το ΔΝΤ παραδέχθηκε ότι έκανε λάθη στο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας. Σε έγγραφο που κυκλοφόρησε εσωτερικά με ένδειξη «άκρως εμπιστευτικό» το ΔΝΤ παραδεχόταν ότι είχε υποτιμήσει τη ζημιά που προκάλεσε η συνταγή λιτότητας στην ελληνική οικονομία.
Πηγή:www.capital.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.