Πρόστιμο στη ΔΕΗ από τη ΡΑΕ

 
92 DEH 330x300 Πρόστιμο στη ΔΕΗ από τη ΡΑΕ

Δεν εφάρμοσε τις συστάσεις της Αρχής για την τιμολόγηση της κλωστοϋφαντουργίας «Επίλεκτος»

Ημερήσιο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη ΔΕΗ, έως ότου εφαρμόσει τις συστάσεις της Αρχής για την τιμολόγηση της κλωστοϋφαντουργίας «Επίλεκτος», που κατέθεσε τη σχετική προσφυγή στη ΡΑΕ.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ καλείται να υποβάλει προς την Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία «συγκεκριμένο, εύλογο και εξατομικευμένο, τιμολόγιο (ή τιμολόγια) ανταγωνιστικών χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, αναπόσπαστο μέρος του οποίου τιμολογίου θα αποτελεί και το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων».

Κατά την κατάρτιση του εν λόγω τιμολογίου, η ΔΕΗ θα πρέπει να λάβει υπόψη της, ιδίως το μέγεθος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατανάλωσης των εγκαταστάσεων της εταιρίας, καθώς και γενικότερα κριτήρια τιμολόγησης.

Το πρόστιμο θα επιβάλλεται επίσης για κάθε ημέρα κατά την οποία δεν αναστέλλεται η επιβολή οποιασδήποτε χρέωσης σχετικά με το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, έως την υποβολή του τιμολογίου.

Πηγή:tovima.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.