Οδηγός: 11 πηγές για δάνεια προς επιχειρήσεις

 
5 euro fot sunblog 330x248 Οδηγός: 11 πηγές για δάνεια προς επιχειρήσεις

Οδηγός: 11 πηγές για δάνεια προς επιχειρήσεις

Εναν μίνι-οδηγό για τις χρηματοδοτήσεις που μπορούν να αναζητήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει ετοιμάσει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόκειται για πηγές ρευστότητας και οι οποίες αφορούν σε δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μέσω των ελληνικών τραπεζών, σε τραπεζικά δάνεια ή εγγυήσεις με τη στήριξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) καθώς και σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος Jeremie.

Άλλη μία πηγή χρηματοδότησης, που σύντομα θα ανοίξει είναι ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, ενδιαφέρουν σχεδόν όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας με ευνοϊκά επιτόκια από 4,5% έως 6,5%, ανάλογα με την τράπεζα, και αυτά έχουν να κάνουν είτε για κεφάλαια κίνησης είτε για επενδύσεις. Αναλυτικά τα προγράμματα χρηματοδότησης που «τρέχουν» είναι:

Δανειοδότηση μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

1. Διατίθεται 1,44 δισ. ευρώ για δάνεια σε ΜμΕ ως το 2015:

Μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρεί στην εκταμίευση δανείων συνολικού ύψους 1,44 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των ελληνικών τραπεζών ως το 2015. Οι εκταμιεύσεις των δανείων έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών οι οποίες είναι οι: Alpha, Eurobank, Εθνική, Παγκρήτια και Πειραιώς. Σχετικές Πληροφορίες στα παρακάτω sites:

http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=6750

http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=665&mid=473&lang=gr

http://www.nbg.gr/wps/portal/el/Corporate/specialized-lending/Lyseis-Eidikwn-Pistodotisewn/products/loans-etep

http://www.pancretabank.gr/cms/createpage.aspx?pageid=104europa.eu/rapid/press-release_BEI-12-214_el.pdf

2. Διατίθεται 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, με τη μορφή ανακυκλούμενων εγγυήσεων, για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων προς τις ελληνικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας.

Η ΕΤΕπ θα παράσχει στις τράπεζες, εγγυήσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών. Πρόκειται για τις τράπεζες: Εθνική, Πειραιώς και Eurobank από ελληνικής πλευράς και HSBC, Commerzbank, Citi.

Σε ετήσια βάση το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο θα μπορεί να καλύψει συναλλαγές ύψους 1,5 δισ. ευρώ, επειδή τα κεφάλαια θα είναι ανακυκλούμενα.

Η ΕΤΕπ θα αποτελέσει ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, ελληνικών τραπεζών και τριών διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν παγκόσμιο δίκτυο ή σημαντική περιφερειακή κάλυψη σε περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σχετικές πληροφορίες στο site της ΕΤΕπ:http://www.eib.europa.eu/projects/press/2013/2013-084-eib-first-ever-trade-finance-facility-for-greece.htm?lang=-el

Δανειοδότηση μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

3. Διατίθενται 550 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων, με χαμηλότοκα δάνεια, μέσω του Ταμείου «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»:

Δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαια κίνησης αλλά και επενδύσεις από 10.000 έως 800.000 ευρώ ξεκίνησαν να δίνουν 14 τράπεζες με τη συγχρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και για την ακρίβεια για δύο κατηγορίες δανείων. Η πρώτη είναι τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης και η δεύτερη τα δάνεια για επενδυτικά σχέδια που είτε εντάχθηκαν είτε όχι σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης ή τον επενδυτικό νόμο. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες αλλά και όσες έχουν λάβει εγγύηση του ΕΤΕΑΝ και δεν εμφανίζουν καθυστέρηση. Μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότησης από τις τράπεζες επιχειρήσεις από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Το επιτόκιο των δανείων κυμαίνεται γύρω στο 4,5% καθώς το μισό χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους του ΕΤΕΑΝ. Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης που δίνουν οι τράπεζες είναι από 10.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα ξεπερνά τους 48 μήνες.

Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια πέντε έως 12 χρόνια και δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι μήνες έως δύο χρόνια, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Οι τράπεζες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΤΕΑΝ και του υπουργείου Ανάπτυξης, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και χορηγούν τα δάνεια είναι: Alpha Bank, EFG Eurobank SA, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς (συμπ. Τράπεζας Κύπρου), ATTICA BANK, ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, Νέα Proton Bank, PROBANK A.E., Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Σχετικές πληροφορίες στο site: http://www.etean.gr/Public

4. Διατίθενται 315 εκατ. ευρώ με ευνοϊκά δάνεια για εξωστρέφεια, καινοτομία, τουρισμό, νεανική και πράσινη επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για δάνεια με ευνοϊκούς όρους που χορηγούν τέσσερις τράπεζες. Τα χρήματα που μπορούν να πάρουν οι επιχειρήσεις είναι από 30.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ, ανάλογα με τη δράση. Τα επιτόκια είναι χαμηλά κυμαίνονται γύρω στο 6,5%.

Πιο συγκεκριμένα μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις για τις ακόλουθες δράσεις και από τις εξής τράπεζες:

Γενική Επιχειρηματικότητα: Τα δάνεια για αυτή τη δράση τα δίνει η Alpha Bank και αφορά επιχειρηματικά σχέδια που εντάσσονται στο ομώνυμο καθεστώς του επενδυτικού νόμου.

Επιχειρηματικότητα των νέων: Τα δάνεια αφορούν νέες καινοτόμες δράσεις νέων επιχειρηματιών και τα χορηγεί η Εθνική Τράπεζα.

Εξωστρέφεια: Τα δάνεια τα χορηγεί η Eurobank και αφορά σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων για να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων, πράσινες υποδομές, πράσινες εφαρμογές και ΑΠΕ: Η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί τα συναφή επιχειρηματικά σχέδια.

Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα και ποτά: Πρόκειται για δάνεια που χορηγεί η τράπεζα Πειραιώς.

Σχετικές πληροφορίες στο site: http://www.etean.gr/Public

5. Διατίθενται 80 εκατ. ευρώ, με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυση νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων:

Χαμηλότοκα και άτοκα δάνεια για 164 επιχειρηματικές και επαγελματικές δραστηριότητες στα νησιά της χώρας δίνουν οκτώ τράπεζες με τη χρηματοδότηση του επιτοκίου από το Εθνικό Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης και τη χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.

Τα δάνεια δίνουν οι τράπεζες Εθνική, NΕΑ PROTON BANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ? ΑΤΕ, Παγκρήτια Συνεταιριστική, ATTICA BANK, PROBANK A.E., Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από σήμερα στις συγκεκριμένες τράπεζες.

Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% τουλάχιστον θα το εισφέρει η επιχείρηση πριν την εκταμίευση. Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ.

Σημειώνεται ότι για δάνεια κεφαλαίου κίνησης η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε νησί ενώ για τα επενδυτικά δάνεια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα αλλά η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νησί.

Σχετικές πληροφορίες στο site:http://www.etean.gr/Public Pages/Tender2.aspx?ID=50

6. Διατίθενται 150 εκατ. ευρώ σε δάνεια, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας:

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής εγγυήσεων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης. Τα διαθέσιμα του Ταμείου από πόρους της ΕΤΕΑΝ είναι 50 εκατ. ευρώ ενώ τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως από το Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 150 εκατ. Το Ταμείο αναμένεται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

7. Διατίθενται 45 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Το ΕΤΕΑΝ δίνει εγγυήσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Δεκατρείς τράπεζες «τρέχουν» το πρόγραμμα και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών είναι:

 • Eurobank
 • Εμπορική Τράπεζα
 • Ελληνική Τράπεζα
 • Εθνική Τράπεζα
 • Alpha Τράπεζα
 • Τράπεζα Αττικής
 • Παγκρήτια Τράπεζα
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 • Probank

Σχετικές πληροφορίες στο site:http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram1.aspx?ID=13

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE

8. Διατίθενται 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση νέων και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μέσω venture capital.

Σχετικές πληροφορίες στα παρακάτω sites:

http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=457

http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/groups-presence/greece/piraeus-capital-management

http://odysseyvp.com/

http://theopenfund.com/Default

http://firstathens.com/

9. Διατίθενται 48 εκατ. ευρώ για δάνεια σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου».

Σχετικές πληροφορίες στο site:http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1546

10. Διατίθενται 177 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις στον κλάδο της Πληροφορικής, μέσω του προγράμματος «Συγχρηματοδότηση Επιχειρηματικών Δανείων».

Σχετικές πληροφορίες στα παρακάτω sites:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item =2064

http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=4856&la=1

http://www.nbg.gr/wps/portal/el/business/co-funded-loans/subsidized-loans/products/sygrhmatodotoumena_daneia_jeremie_ict

Κονδύλια 30 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» προϋπολογισμού 30 εκατ.

11. Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για 120 επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες φέρνει το νέο κοινοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης. Σκοπός είναι η επιδότηση δράσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να κάνουν εξαγωγές. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται στους κλάδους της μεταποίησης, του χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών είναι η αναβάθμιση των προϊόντων μέσα από την ανανέωση ή την αλλαγή της παραγωγικής δραστηριότητας καθώς και η καλύτερη προβολή τους στις ξένες αγορές.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» είναι 30 εκατ. ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως και 55% για δαπάνες ύψους από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Οι υψηλότερες επιδοτήσεις δίνονται στις μικρές και τις μεσαίες και οι χαμηλότερες στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στις επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης είναι από τους κλάδους της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, του ξύλου, της κατεργασίας δέρματος, των εμπορικών αντιπροσώπων οχημάτων και ανταλλακτικών, των συνεργείων αυτοκινήτων, αλλά και επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες, τους σχεδιαστές, τους γραφίστες κ.λπ. Μπόνους, επίσης, προβλέπεται για συνέργειες ανάμεσα στους τομείς της μεταποίησης, της εμπορίας και των υπηρεσιών.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει προχωρήσει σε προδημοσίευση του προγράμματος, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων. Περισσότερες πληροφορίες στο site www.espa.gr και στο site www.ggb.gr.

Πηγή:imerisia.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.