Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, στο Λουξεμβούργο

 
papageorgiou Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, στο Λουξεμβούργο

Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, στο Λουξεμβούργο

Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου, για το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η Έκθεση Προόδου σχετικά με την πρόταση για την τροποποίηση των Οδηγιών περί ποιότητας καυσίμων και της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έμμεση αλλαγή χρήσης γης (πρόταση ILUC) στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης για μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα.

Περαιτέρω, θα υιοθετηθούν τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22 Μαΐου 2013 σε σχέση με την ενίσχυση και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν στην τεχνολογία και την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα.

Η Προεδρία και η Επιτροπή θα υποβάλλουν Έκθεση σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις της Ε.Ε. στον ενεργειακό τομέα.

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.