Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2013 για ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ

 
10 calc fot sunblog 330x248 Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2013 για ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2013 για ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ

Παρατείνεται μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από εταιρίες ΟΕ, ΕΕ που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στη ΔΟΥ.
Επίσης, παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (που λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από ΑΕ και ΕΠΕ. Η προθεσμία ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στη ΔΟΥ.

Πηγή:imerisia.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.