Συνολική ισχύς σε μεγαβάτ από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 19598 για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ,η εγκατεστημένη ισχύς Αιολικών και Φωτοβολταϊκών προβλέπονταν για το τέλος του 2014 στα: 4.000 MW και 1.500 MW αντίστοιχα.

Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φωτοβολταϊκών στο σύνολο της επικράτειας, στο τέλος του 2012, περιλαμβανομένων και των Φωτοβολταϊκών στις στέγες, ξεπερνά την προβλεπόμενη από την Υ.Α. ισχύ για το τέλος του 2014 και φτάνει τα 2.000 MW΅.

Diagram Layer 1 Συνολική ισχύς σε μεγαβάτ από ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

* Έγινε η υπόθεση ότι τα Αιολικά με αυτοτελή διασύνδεση στο Ηπειρωτικό Σύστημα, καθώς και τα Θαλάσσια Αιολικά παίρνουν τους οριστικούς όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ. ** Τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρονται σε ΑΠΕ εξαιρούμενα άδειας παραγωγής χωρίς σύμβαση πώλησης στο διασυνδεδεμένο δίκτυο (583MW), είναι στοιχεία Οκτωβρίου 2012. Αναμένεται επικαιροποίησή τους.

Στον πίνακα εμφανίζονται Στοιχεία Σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με Συνολικά MW ανά Στάδιο Επενδυτικής Διαδικασίας. Τα στοιχεία αφορούν Σταθμούς με Άδεια Παραγωγής και Εξαιρούμενους Άδειας Παραγωγής.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.