Προβλήματα με την ΔΕΗ Αγρινίου καταγγέλουν Αγρότες Παραγωγοί Ενέργειας

 
18 Fot netzs 330x330 Προβλήματα με την ΔΕΗ Αγρινίου καταγγέλουν Αγρότες Παραγωγοί Ενέργειας

Προβλήματα με την ΔΕΗ Αγρινίου καταγγέλουν Αγρότες Παραγωγοί Ενέργειας

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι αγρότες Αγρινίου, στα γραφεία της ΔΕΗ στην περιοχή τους, όπου παρέδωσαν λίστα με τα αιτήματα τους στον Διευθυντή κ.Β. Βελή. Οι αγρότες καταγγέλλουν μια σειρά παρατυπιών από την ΔΕΗ Αγρινίου σε βάρος των Αγροτών Παραγωγών Ενέργειας

Αναλυτικά η λίστα με τα αιτήματα που παρέδωσαν στον Διευθυντή της ΔΕΗ έχει ως εξής:

-Να συνδεθούν εντός της εβδομάδας όλα τα έργα έχουν κατατεθεί αίτημα ετοιμότητας από τις 29/12 και παραμένουν ακόμα ασύνδετα. Oι τόκοι των δανείων τρέχουν καθημερινά από τότε, ενώ κάθε μέρα καθυστέρησης κοστίζει επιπλέον 400 ευρώ:250 ευρώ απώλεια εσόδων και 150 ευρώ το κόστος φύλαξης το οποίο έχουν μετακυλήσει οι εταιρείες στους παραγωγούς.

-Να ολοκληρωθούν άμεσα μέχρι και τον μετρητή όλα τα έργα της β’φάσης τα οποία κια έχουν πληρωθεί εδώ και δύο χρόνια. Είναι μέσα Απριλίου, δεν έχει γίνει κανέναν έργο από πλευρά σας ενώ πληροφορούμαστε οι υπεργολάβοι σας είναι απλήρωτοι και κατεβαίνουν για 3η φορά σε στάση εργασίας. Μέχρι τις 29/1 είχαμε κατασκευάσει 450 φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Ήσασταν ανέτοιμοι να συνδέσετε εμπρόσθετα έστω και ένα μικρό αριθμό αυτών. Εμείς αγωνιζόμαστε να βρούμε χρήματα να κατασκευάσουμε τα έργα έστω και την τελευταία μέρα. Εσείς φροντίστε να κατασκευάσετε έργα που σας αφορούν, το κόστος των οποίος έχουμε πληρώσει εδώ και 2 χρόνια.

Ετοιμότητες δεν πρόκειται να καταθέσουμε ούτε μια μέρα πιν από τις 19/5 όσα έργα και να έχουμε έτοιμα.Φροντίστε την ίδια ημερομηνία να πράξετε τα δέοντα, να συνδεθούν όλα ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ. Και αυτή την φορά με μετρητή! Δεν θα κάνουμε ούτε μια σύνδεση αποδεκτή χωρίς μετρητή.

–Να εγκατασταθούν εντός 10 ημερών όλοι οι μετρητές των φωτοβολταϊκών σταθμών για τους οποίους έχουμε καταθέσει αίτημα ετοιμότητας και να αντικατασταθούν όλοι οι προβληματικοί (…για να μην πάει ο νούς μας στο κακό) που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές με ότι γράφουν τα inverter.

–Να επιστραφούν σήμερα όλες οι εγγυητικές επιστολές των συνδεδεμένων σταθμών καθώς και αυτές που έχουμε ζητήσει να αντικατασταθούν. Ενναλακτικά να αναλάβει η ΔΕΗ να πληρώσει το κόστος διατήρησης τους.

–Να παραλάβουμε σήμερα , όλες τις βεβαιώσεις μας που εκκρεμούν για συνδεδεμένους σταθμούς και εντός μιας εργάσιμης από αυ΄τη που συνδέονται για τους υπολοίπους. Εναλλακτικά να αναλάβει η ΔΕΗ να πληρώσει τα σχετικά πρόστιμα στην εφορία.

–Να μας παραδοθούν εντός μιας εβδομάδας αντίγραφα όλων των οριστικών μελετών που αφορούν τους σταθμούς που έχουν συνδεθεί, έως έως σήμερα συνοδευόμενα από προμέτρηση υλικών, κόστος υλικών, εργατοώρες,  που να αποδεικνύουν το τελικό κόστος σύνδεσης όπως συνηθίζεται άλλωστε σε κάθε ξεκάθαρη συναλλαγή. Έως την εξέταση τπυς επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.