Μέχρι 42% η έκτακτη εισφορά των φωτοβολταϊκών

 
Fotolia 42402859 XS Μέχρι 42% η έκτακτη εισφορά των φωτοβολταϊκών

Μέχρι 42% η έκτακτη εισφορά των φωτοβολταϊκών

Με βάση το πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται απόψε το βράδυ η αύριο το πρωί στην βουλή, η έκτακτη εισφορά των φωτοβολταϊκών φτάνει το 42%.

Απόσπασμα το πολυνομοσχεδίου Υποπαράγραφος Ι.4. Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς:

“Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των περιπτώσεων β) και γ) της υποπαραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222/12.11.2012) καθορίζεται:

α. Σε 37% και 34% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013. Τα ποσοστά της περίπτωσης αυτής μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους σταθμούς των κατ’ επάγγελμα αγροτών υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 100 kW.

β. Σε 42% και 40% αντίστοιχα ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1η Ιουλίου του 2013. “

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.