Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας ρεύματος, προς και από την Τουρκία

 
9 δικτυο ΔΕΗ fot 320x293 Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας ρεύματος, προς και από την Τουρκία

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας προς και από την Τουρκία

Σύμφωνα με  πρόσφατη ανακοίνωση του ENTSO-E αποφασίσθηκε η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας προς και από την Τουρκία, ως ακολούθως:

  •  Μεταφορική ικανότητα από το Ευρωπαϊκό  σύστημα προς τη Τουρκία από την τρέχουσα ισχύ των 400MW  σε 550MW
  •  Μεταφορική ικανότητα από τη Τουρκία προς το  Ευρωπαϊκό σύστημα από την τρέχουσα ισχύ των 300MW  σε 350MW

Η πιο πάνω μεταφορική ικανότης επιμερίζεται κατά τα 2/3 στο σύνορο Βουλγαρίας – Τουρκίας και κατά το 1/3 στο σύνορο Ελλάδας – Τουρκίας.

Η πιο πάνω αύξηση αναμένεται να ισχύσει από την 1η Ιουνίου 2013 και μετά την  εφαρμογή συγκεκριμένων τροποποιήσεων σε  μέτρα ηλεκτρικής προστασίας από την Βουλγαρική και τη  Τουρκική πλευρά.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.