ΑΔΜΗΕ: Υποβολή Σχεδίου στη ΡΑΕ για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξής του

 
9 δικτυο ΔΕΗ fot 320x293 ΑΔΜΗΕ: Υποβολή Σχεδίου στη ΡΑΕ για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξής του

Ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ, Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 2014-23.

Αρχεία:
ΔΠΑ 2014-2023_Σχέδιο προς ΡΑΕ_Κύριο τεύχος.
pdf

ΔΠΑ 2014-2023_Σχέδιο προς ΡΑΕ_Παράρτημα Ι.
pdf

ΔΠΑ 2014-2023_Σχέδιο προς ΡΑΕ_Παράρτημα ΙΙ.
pdf

ΔΠΑ 2014-2023_Σχέδιο προς ΡΑΕ_ΧΑΡΤΗΣ.
pdf

Στις 28 Δεκεμβρίου 2012, ο ΑΔΜΗΕ είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση Προκαταρκτικό Σχέδιο του εν λόγω ΔΠΑ. Η δημόσια διαβούλευση καθώς και τα σχόλια που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της διαβούλευσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:www.admie.gr

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.