Εκτίμηση από τη ΡΑΕ του τετραμηνιαίου λογαριασμού ΔΕΗ οικιακών και εμπορικών πελατών

 
orikta kausima Εκτίμηση από τη ΡΑΕ του τετραμηνιαίου λογαριασμού ΔΕΗ οικιακών και εμπορικών πελατών

Εκτίμηση από τη ΡΑΕ του τετραμηνιαίου λογαριασμού ΔΕΗ οικιακών και εμπορικών πελατών

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, αλλά και για την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της, προχωρά σε εκτίμηση του τετραμηνιαίου λογαριασμού Οικιακών και Εμπορικών Πελατών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των δημοσιευμένων τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε.  H ΡΑΕ προτίθεται, μετά την ανακοίνωση των τιμολογίων για το 2013 και των λοιπών προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, να συμπληρώσει τα στοιχεία με τους σχετικούς υπολογισμούς.

Ισχύοντα Τιμολόγια Προμήθειας
Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται:

  • για κάθε Προμηθευτή, η ιστοσελίδα του όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες, και
  • εκτίμηση από την ΡΑΕ του λογαριασμού τετραμήνου βάσει των προσφερόμενων τιμολογίων.

Εταιρεία

Εκτίμηση από τη ΡΑΕ τετραμηνιαίου λογαριασμού

Internet address

ΔΕΗ ΑΕ

Οικιακό τιμολόγιοΕμπορικό τιμολόγιο

www.dei.gr

ELPEDISON ENERGY S.A.

www.elpedison.gr

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

www.heron.gr

GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.

www.green.com.gr

VOLTERRA A.E.

www.volterra.gr

WATT + VOLT A.E

www.watt-volt.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.rae.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.