Διακοπή λειτουργίας Υποβρυχίου Καλωδίου 400 KV Ελλάδας-Ιταλίας

 
wasserkabel Διακοπή λειτουργίας Υποβρυχίου Καλωδίου 400 KV Ελλάδας Ιταλίας

Υποβρυχίο Καλωδίο Ελλάδας-Ιταλίας

Σύμφωνα με επανεκτίμηση της βλάβης που έχει προκληθεί λόγω διαρροής λαδιού στο Υποβρύχιο καλώδιο στην πλευρά της Ιταλίας (Galatina), η σύνδεση Υ/Κ Συνεχούς Ρεύματος 400 KV ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑ, εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκτός μέχρι και την 17:00 (ώρα Ελλάδος) στις 11 Ιανουαρίου 2013.

Κατά την διάρκεια της παραπάνω διακοπής, τα προγράμματα ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και προς τις δυο κατευθύνσεις θα μηδενιστούν.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.