Όλοι οι σύνδεσμοι ηλεκτροπαραγωγής κατά της έκτακτης εισφοράς στα φωτοβολταϊκά

 
APE Όλοι οι σύνδεσμοι ηλεκτροπαραγωγής κατά της έκτακτης εισφοράς στα φωτοβολταϊκά

Με κοινή ανακοίνωση όλοι οι σύνδεσμοι ηλεκτροπαραγωγής κατά της έκτακτης εισφοράς στα φωτοβολταϊκά

Κατά της έκτακτης εισφοράς των φωτοβολταϊκών είναι όλοι οι σύνδεσμοι, ΕΣΗΑΠΕ(ηλεκτροπαραγωγοί ΑΠΕ), ΕΛΕΤΑΕΝ (Αιολικά), ΕΣΜΥΕ (Μικρά Υδροηλεκτρικά) και ΕΛΛΕΒΙΟΜ (βιομάζα).
Με κοινή ανακοίνωση δήλωσαν τα εξής: οι προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιβολή έκτακτης εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των φωτοβολταϊκών σταθμών βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους τους Συνδέσμους για μια σειρά ουσιαστικών και σημαντικών λόγων που σχετίζονται με την ομαλή και βιώσιμη λειτουργία  της αγοράς και την αξιοπιστία της χώρας.

Συνοπτικά οι ρυθμίσεις:

1) Είναι μονομερείς και έχουν σαφώς αναδρομικό χαρακτήρα, γεγονός που πλήττει άμεσα, σε μια κρίσιμη φάση την εμπιστοσύνη στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας

2) Δεν συνοδεύονται από ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε από ένα συνεκτικό πλαίσιο λύσης του προβλήματος του ελλείμματος του Λογαριασμού Α.Π.Ε. του ΛΑΓΗΕ που να πείθει για τη βιώσιμη αντιμετώπισή του

3) Δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της ηλεκτρικής αγοράς, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την άρση των απίθανων στρεβλώσεων που οδηγούν σε τεχνητή υπερτίμηση του ΕΤΜΕΑΡ και διαιωνίζουν τα ελλείμματα

4) εν προβλέπουν τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα με αποτελεσματικό και συγκεκριμένο τρόπο, με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας των επιχειρήσεων που δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ταμειακά τα δάνειά τους εξ αιτίας της εισφοράς

Με βάση τα ανωτέρω, η Κυβέρνηση οφείλει:

1) να αποσύρει τις αποσπασματικές αυτές ρυθμίσεις,

2) να εντάξει, σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τις Α.Π.Ε. σε ένα συνολικό σχέδιο για την αναδιοργάνωση  της ηλεκτρικής αγοράς και την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας και του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ,

3) να απόσχει από κάθε άλλη ενέργεια ή ανακοίνωση που δυσχεραίνει  την ήδη προβληματική επιβίωση και πλήττει τις όποιες εναπομένουσες προοπτικές ανάπτυξης των Α.Π.Ε., όπως είναι η φημολογούμενη νέα απαίτηση για εγγυοδοσία.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.