Το «Πράσινο Ελληνικό Νησί – Αη Στράτης»

 
Ai stratis Το «Πράσινο Ελληνικό Νησί – Αη Στράτης»

O προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ ανέρχεται στα 3.800.000€.

Το έργο «Πράσινο Νησί – Αη Στράτης» αποτελεί ερευνητικό-επιδεικτικό έργο, στο οποίο θα εφαρμοστούν τεχνολογικά ώριμες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, προκειμένου οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού να καλύπτονται σε υψηλό ποσοστό από φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας.

Η καινοτομία του έργου αφορά κυρίως στη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ, με στόχο το 100% και όχι λιγότερο από 85%, στο αυτόνομο ασθενές δίκτυο της νήσου του Αγ. Ευστρατίου. Το ερευνητικό έργο που θα εκπονηθεί και η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον εφόσον οι εφαρμογές τέτοιου είδους είναι ελάχιστες και η μέχρι σήμερα εμπειρία μικρή.

Το έργο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των Πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών – Πράσινο Νησί», Άξονας Προτεραιότητας 1 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το ΚΑΠΕ, ως φορέας υλοποίησης του έργου, πρόκειται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Η διαβούλευση έχει στόχο την διαμόρφωση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών και της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου μέσω κατάθεσης προτάσεων από φορείς και εταιρείες.

O προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ ανέρχεται στα 3.800.000€.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.