Εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 με βάση τις μετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ

 

Η παραγώμενη ισχύ στην χώρα μας από αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρικά και βιομάζα παραμένει τους τελευταίους μήνες σχεδόν στάσιμη, ενώ η ισχύς των φωτοβολταϊκών αυξήθηκε και πάλι.  Η ισχύ των φωτοβολταϊκών διπλασιάστηκε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο  του 2012,  από τα 582,68 MW (481,74MW από πάρκα +  100,94MW από στέγες) στά 1218,58 MW (974,30MW από πάρκα +  244,28MW από στέγες). 

Τον Οκτώβριο του 2012 η εγκατεστημένη ισχύ αυξήθηκε κατά 62,2 MW (43,67MW από πάρκα +  18,53MW από στέγες), ποσοστό  αύξησης σε ένα μήνα 5,5%. 

Η ισχύς των φωτοβολταϊκών πάρκων έφτασε τον Οκτώβριο του 2012 τα 1017,97 MW.

Ισχύ από φωτοβολταϊκά εκτός σκεπών μέχρι τον Οκτώβριο 2012:

Fotov oktober12 Εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 με βάση τις μετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ

Εγκατεστημένη Ισχύς φωτοβολταϊκών πάρκων

Η ισχύς των φωτοβολταϊκών στις στέγες έφτασε τον Οκτώβριο του 2012 τα 262,81MW.

Skepes okt2012 Εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 με βάση τις μετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ

Εγκατεστημένη Ισχύς φωτοβολταϊκών σκεπών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ισχύ από αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρικά και βιομάζα παραμένει τους τελευταίους μήνες σχεδόν στάσιμη και ανέρχεται τον Οκτώβριο του 2012 στα:

  • 1453,07MW Αιολική ενέργεια
  • 212,78MW Υδροηλεκτρικά
  • 44,75MW Βιομάζα

Η παραγόμενη ενέργεια αναφέρεται στο ποσό ενέργειας που έχει εκκαθαριστεί τον συγκεκριμένο μήνα βάσει καταμετρήσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.