Το Δικαστήριο της ΕΕ εκδίδει σύντομα την απόφαση για την απελευθέρωση της αγοράς του λιγνίτη

 
92 DEH 330x300 Το Δικαστήριο της ΕΕ εκδίδει σύντομα την απόφαση για την απελευθέρωση της αγοράς του λιγνίτη

Προσφυγή της ΔΕΗ στο ΔΕΕ για τα δικαιώματα της αγοράς του λιγνίτη

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το ζήτημα της απελευθέρωσης της αγοράς λιγνίτη, καθώς την Πέμπτη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) εκδίδει την απόφαση επί της προσφυγής που είχε καταθέσει η ΔΕΗ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Κομισιόν της 5ης Μαρτίου 2008 «σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να απελευθερώσει την αγορά, εκτιμώντας ότι το ισχύον καθεστώς ευνοεί τη ΔΕΗ σε βάρος των άλλων παραγωγών ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν θεωρεί ότι ορισμένες διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 4029/1959, του Ν. 134/1975, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις του 1976, του 1988 και του 1994 αντιτίθενται στη νομοθεσία της Ε.Ε., στο μέτρο που παρέχουν και διατηρούν σε ισχύ προνομιακά δικαιώματα υπέρ της ΔΕΗ σχετικά με την εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα, δημιουργώντας ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά στην πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το καθεστώς αυτό επιτρέπει στη ΔΕΗ να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του αποκλεισμού ή της παρεμπόδισης εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά.

Στις 4/8/2009, η Επιτροπή εξέδωσε νέα απόφαση [C(2009)6244] «για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παράβασης που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.».

Με την προσφυγή της η ΔΕΗ έχει ζητήσει την ακύρωση της αποφάσεως.

Οι Βρυξέλλες έχουν ζητήσει είτε να ανοίξουν νέα λιγνιτωρυχεία (Ελασσόνα, Δράμα, Βεύη), είτε να πωληθούν σε τρίτους λιγνιτικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί της ΔΕΗ, περίπου το 40% του λιγνιτοπαραγωγικού δυναμικού της ή το αντίστοιχο ποσοστό της ενέργειας που παράγουν, προκειμένου να ανοίξει η αγορά.

Δέσμευση
Το θέμα, καθώς αποτελεί και μνημονιακή δέσμευση, έχει τεθεί επανειλημμένα σε διαβούλευση με το υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας. Πριν από τις εκλογές, η πώληση λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ είχε συνδυαστεί με την πώληση της λεγόμενης «μικρής ΔΕΗ», ενός καλαθιού ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών.

Πλέον το σχέδιο που συζητείται και έχει τεθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο του σχεδίου μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού, είναι η πώληση μέρους της λιγνιτικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, στο πρότυπο του γαλλικού μοντέλου απελευθέρωσης της αγοράς (NOME).

H Γαλλία επέλεξε την πώληση μέσω δημοπρασιών μέρους της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πυρηνικούς σταθμούς αντί της πώλησης πυρηνικών μονάδων, για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων στη συγκεκριμένη αγορά.

Πηγή: imerisia.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.