Το Δικαστήριο της ΕΕ δικαίωσε την ΔΕΗ στο θέμα της εξόρυξης λιγνίτη

 
92 DEH 330x300 Το Δικαστήριο της ΕΕ δικαίωσε την ΔΕΗ  στο θέμα της εξόρυξης λιγνίτη

Προσφυγή της ΔΕΗ στο ΔΕΕ για τα δικαιώματα της αγοράς του λιγνίτη

Την ακύρωση της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2009 (C(2009) 6244) για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παράβασης που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008, που κρίνει ασυμβίβαστη με το άρθρο 86, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ, την προνομιακή διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού αποφάσισε σήμερα Πέμπτη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, κατά το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όφειλε να εξετάσει το ζήτημα αν η ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των επιχειρηματιών και η συνακόλουθη νόθευση του ανταγωνισμού είναι αποτέλεσμα κρατικού μέτρου. «Κατ’ ακολουθία, η Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να προσδιορίσει και να αποδείξει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως στην οποία το επίμαχο κρατικό μέτρο οδήγησε ή μπορούσε να οδηγήσει την προσφεύγουσα», τονίζεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Η Επιτροπή, στην απόφασή της του Μαρτίου 2008, διαπίστωνε ότι η Ελληνική Δημοκρατία είχε παραβεί το άρθρο 86 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ, στο μέτρο που χορηγούσε και διατηρούσε σε ισχύ υπέρ της ΔΕΗ προνομιακή πρόσβαση στην εκμετάλλευση λιγνίτη στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να προκαλείται ανισότητα ευκαιριών μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα (λιγνίτη) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να παρέχεται στη ΔΕΗ η δυνατότητα να διατηρήσει ή και να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του αποκλεισμού ή της παρεμπόδισης της εισόδου νέων ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά.

Η απόφαση του Μαρτίου 2008 καλούσε την Ελληνική Δημοκρατία να προτείνει μέτρα για την αποκατάσταση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης παράβασης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν πρόσβαση σε λιγνίτη και σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη. Τα εν λόγω μέτρα  περιλάμβαναν την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τα ελληνικά λιγνιτικά κοιτάσματα της Δράμας, της Ελασσόνας, της Βεύης και της Βεγόρας, μέσω δημόσιου διαγωνισμού, σε άλλες οντότητες πλην της ΔΕΗ.

 Το Χρηματιστήριο Αθηνών  τροφοδοτείται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία συνηγορεί υπέρ της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη από τη ΔΕΗ και ακυρώνει σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματευόταν στις 11.30 στα 4,2300 ευρώ καταγράφοντας άνοδο 7,91%.

πηγή: tanea.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.