Οι κατασχέσεις κατά ΛΑΓΗΕ προχώρησαν και εισπράχθηκαν τα οφειλόμενα

 
43 logariosmos dei1 330x205 Οι κατασχέσεις κατά ΛΑΓΗΕ προχώρησαν και εισπράχθηκαν τα οφειλόμενα

Οι κατασχέσεις κατά ΛΑΓΗΕ προχώρησαν και εισπράχθηκαν τα οφειλόμενα

Σε συνέχεια προηγούμενων αναφορών για κατασχέσεις από ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ εις βάρος του ΛΑΓΗΕ, για οφειλόμενα τεσσάρων μηνών που τους έχουν οδηγήσει στα όρια της χρεοκοπίας, όλες οι προσωρινές αιτήσεις αναστολής του ΛΑΓΗΕ περί δήθεν κινδύνου του απορρίφθηκαν από την Δικαιοσύνη.  Έτσι οι διαταγές πληρωμής των παραγωγών και τα κατασχετήρια που εξέδωσαν τελεσιφόρησαν θετικά και τα οφειλόμενα εισπράχθηκαν.  Κρίθηκε δηλαδή ότι ο κίνδυνος είναι στην πλευρά των παραγωγών που δια νόμου έχουν αποκλειστικό τους έσοδημα τις εισπράξεις από ΛΑΓΗΕ οι οποίες μάλιστα συνδέονται και με την εξυπηρέτηση ανελαστικών τραπεζικών και φορολογικών (ΦΠΑ) τους υποχρεώσεων.  Υπενθυμίζεται εδώ πως οι  υποχρεώσεις αυτές των παραγωγών αν δεν καταβληθούν έγκαιρα απειλείται άμεσα η βιωσιμότητα τους.  Επιπλέον το μέγεθος του Λειτουργού, ο 100% δημόσιος χαρακτήρας του και ο τζίρος δισεκατομμυρίων ευρώ που εκκαθαρίζει ετησίως συγκρινόμενος  με το συντρηπτικά μικρότερο μέγεθος των ιδιωτών παραγωγών συνέστησε από μόνος του επιπλέον απόδειξη του σε ποιον ανήκει ο κίνδυνος.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.