Ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας

 
44 %CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82 330x240 Ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας

Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκου Παρασύρη, για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, ανέφερε :

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, όπως και του συνόλου των μη διασυνδεδεμένων νησιών με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, αποτελεί πάγιο και διαχρονικό στόχο της Πολιτείας.

Η υλοποίηση των διασυνδέσεων θα περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διαθέτουν τα νησιά, ενώ ταυτόχρονα θα απαλλάξει τους καταναλωτές από το βαρύ οικονομικό φορτίο, που καλούνται να πληρώσουν ως Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας με πετρελαϊκούς σταθμούς και το οποίο, πλέον, υπερβαίνει τα 700 εκ. € ετησίως.

Ειδικότερα, η διασύνδεση της Κρήτης αξιολογείται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς το κόστος των ΥΚΩ για το νησί αγγίζει το ήμισυ του συνόλου των 700 εκατ. €, δηλ. περίπου 350 εκατ. € ετησίως, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη σημαντικού δυναμικού ΑΠΕ που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να τύχει και ευρείας κοινωνικής αποδοχής. Τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλλεται εντατική προσπάθεια για να προσδιορισθεί ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης του νησιού με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

Την υλοποίηση της διασύνδεσης θα αναλάβει είτε ο Κύριος του Συστήματος (ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ), είτε ιδιώτες επενδυτές ΑΠΕ, που έχουν λάβει ή θα λάβουν σχετικές άδειες παραγωγής. Στη δεύτερη περίπτωση οι επενδυτές θα χρηματοδοτήσουν πλήρως τη διασύνδεση, βάσει των σχετικών προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.