Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΚΑ και για το σχέδιο «Ήλιος», στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλες

 
14 papakonstantinou2 news 330x220 Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΚΑ και για το σχέδιο «Ήλιος», στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλες

Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΚΑ στο Συμβουλίο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλες

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα στο Συμβούλιο συζητή-θηκαν δύο θέματα με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία:

Το ένα αφορά στην πρόταση Κανονισμού για τις δευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, καθώς από τις προτάσεις έργων που θα διαμορφωθούν η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί πολλαπλά, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της εξαγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προωθούμε με το σχέδιο Ήλιος.

Το δεύτερο εξίσου σημαντικό για εμάς θέμα είναι η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Στην Ελλάδα ήδη χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται πολλά έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιωτικά κτήρια και στον δημόσιο τομέα και είναι πολύ σημαντικό ότι η πολιτική αυτή προωθείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειώνω, ότι αποτελεί ένα κατεξοχήν αναπτυξιακό τομέα για την οικονομία μας, τόσο γιατί μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όσο και γιατί βοηθά στην αναζωογόνηση του κατασκευαστικού και οικοδομικού κλάδου στην χώρα μας».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου ο Υπουργός ΠΕΚΑ πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Επίτροπο της ΕΕ, αρμόδιο για θέματα ενέργειας, Günther Oettinger, όπου τον ενημέρωσε για την πρόοδο και τις νομοθετικές παρεμβάσεις που ετοιμάζει η Ελληνική Κυβέρνηση, για την προώθηση του Σχεδίου «Ήλιος» και αντάλλαξαν απόψεις για τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση του πλαισίου εξαγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.