Πολυνομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Όλες οι νέες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου για τις ΑΠΕ:

11 πρασινη ενεργεια χρηματα fot 330x248 Πολυνομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Η κρίση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Απόσπασμα του πολυνομοσχεδίου παράγραφος Ι , υποπαράγραφος Ι.1:«Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα»
http://www.sunblog.org/Όλες οι νέες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου για τις ΑΠΕ «Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα»

Απόσπασμα του πολυνομοσχεδίου παράγραφος Ι , υποπαράγραφος Ι.2:«Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»
http://www.sunblog.org/Όλες οι νέες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου για τις ΑΠΕ «Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»

Απόσπασμα του πολυνομοσχεδίου παράγραφος Ι , υποπαράγραφος Ι.3:«Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού»
http://www.sunblog.org/Όλες οι νέες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου για τις ΑΠΕ «Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού»

Απόσπασμα του πολυνομοσχεδίου παράγραφος Ι , υποπαράγραφος Ι.4: «Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς»
http://www.sunblog.org/Όλες οι νέες αλλαγές του πολυνομοσχεδίου για την έκτακτη εισφορά των Φωτοβολταϊκών «Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς»

 

Comments are closed.