Η aleo solar AG με μειωμένα εσόδα κατά το πρώτο τρίμηνο 2012

 
31 panel Fot 330x250 Η aleo solar AG με μειωμένα εσόδα κατά το πρώτο τρίμηνο 2012

Η aleo solar AG κατασκευάστρια φωτοβολταϊκών υψηλής ποιότητας, με μειωμένα έσοδα το 2012

Η aleo solar AG (Oldenburg, Γερμανία) σημείωσε κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2012, πωλήσεις ύψους 74,6 εκατομμυρίων ευρώ, όπως η εταιρεία ανέφερε. Πρόκειται για μείωση των εσόδων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατά 14,6% (87,4 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011).

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν για το τρίμηνο στα μείον 8,2 εκατ. ευρώ (2,0 εκατ. Ευρώ το 2011) το περιθώριο κέρδους μείον 11,0% (2,3% το 2011). Το αποτέλεσμα ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα μείον 0,63 ευρώ, ενώ ο όγκος παραγωγής αυξήθηκε σε 87,9 MW από 75,0 MW που ήταν το 2011.
Η aleo solar AG προτίθεται να αυξήσει την παραγωγή και τις πωλήσεις  και στο 2012. Ωστόσο οι περικοπές των επιδοτήσεων στην τιμή της κιλοβατώρας σε βασικές αγορές όπως η Ιταλία και η συνεχή πτώση των τιμών των φωτοβολταϊκών πλαισίων, εξελίσσονται πιο δραστικά από ό, τι αναμενόταν, γι’ αυτό και η εταιρεία μειώνει την πρόβλεψη εσόδων για το 2012: Ενώ η  aleo solar AG υπολόγιζε για το τρέχον οικονομικό έτος ένα κύκλο εργασιών 440 εκατ. Ευρώ,  τώρα μείωσε την πρόβλεψη της στα 410 εκατομμύρια και το αποτέλεσμα αναμένεται να παραμείνει αρνητικό.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ, ΠΑΝΕΛ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.