Φορολογική ενημερότητα επιχειρήσεων μέσου TAXISnet

 
taxisnet Φορολογική ενημερότητα επιχειρήσεων μέσου TAXISnet

Φορολογική ενημερότητα επιχειρήσεων μέσου TAXISnet

Οδηγίες για  την νέα διαδιακασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας μέσou internet,  μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι αλλαγές αφορούν την έκδοση φορολογικών ενημεροτήτων για επιχειρήσεις. Η εταιρεία για να παραλάβει φορολογική ενημερότητα απο το TAXISnet, δεν θα πρέπει να έχει οφειλές ληξηπρόθεμες και μή ληξηπρόθεσμες. Επίσης ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν θα πρέπει να έχει οφειλές. Η φορολογική ενημερότητα έχει ισχύ 2 μήνες και όχι 4 όπως παλιότερα.

Τα βήμτα που πρέπει να ακολουθήσετε για την έκδοσή της είναι τα εξής:

1. Κάνετε σύνδεση στο TAXISnet για λογαριασμό της εταιρείας (θα πρέπει να έχετε το username και το password του λογαριασμού της εταιρείας). Κάνετε κλικ στην επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις». Στο κάτω μέρος της λίστας με τις εξουσιοδοτήσεις επιλέγετε «Νέα εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο του νομικού προσώπου μου» και εισάγετε το ΑΦΜ απο το νομικό πρόσωπο που θέλετε να εξουσιοδοτήσετε (το δικό σας, η του λογιστή σας) και κάποιο σχόλιο.
Στο τέλος επιλέγετε «Καταχώρηση εξουσιοδότησης». Αν θέλετε μπορείτε να

taxis1 Φορολογική ενημερότητα επιχειρήσεων μέσου TAXISnetεξουσιοδοτήσετε περισσότερα απο ένα άτομα. Στο TAXISnet εμφανίζεται όπως στην παρακάτω εικόνα: taxis3 Φορολογική ενημερότητα επιχειρήσεων μέσου TAXISnetΣτην συνέχεια πρέπει να κάνετε αποσύνδεση από τον λογαριασμό της εταιρείας και να συνδεθείτε στον λογαριασμό του ιδιώτη που κάνατε την εξουσιοδότηση στο προηγούμενο βήμα (π.χ. στον προσωπικό σας ή αυτόν του λογιστή σας, με το αντίστοιχο username και password).

2. Επιλέγοντας το μενού «Εφαρμογές TAXISnet» εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του προγράμματος. Στην ενότητα «Εφαρμογή Πιστοποιητικών» επιλέγετε «Έντυπο Βεβαίωσης Φορολογικής Ενημερότητας». Στην συνέχεια εμφανίζεται η αίτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας αλλά για τον δικαιούχο που έγινε η σύνδεση στο TAXISnet και όχι για την εταιρεία, οπότε πρέπει να πατήσετε «Ακύρωση». Με την ακύρωση επιστρέφετε ένα βήμα πίσω, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται αυτόματα το μενού «Επιλογή ρόλου», το οποίο μέχρι πριν επιλέξετε «Ακύρωση»  ήταν ανενεργό.
Έτσι κάνετε κλικ στο μενού «Επιλογή ρόλου» και επιλέγετε «ως Εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου».  taxis24 Φορολογική ενημερότητα επιχειρήσεων μέσου TAXISnetΣτην συνέχεια εμφανίζεται μια λίστα με τις εταιρείες, με τις οποίες είστε εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνετε φορολογική ενημερότητα. Επιλέγετε την εταιρεία για την οποία θέλετε να υποβάλλετε την αίτηση φορολογικής ενημερότητας πατώντας πάνω στο ΑΦΜ της. Μετά πατάτε το πλήκτρο «Συνέχεια» και εμφανίζεται η αίτηση υποβολής φορολογικής ενημερότητας με τα στοιχεία της ετιαρείας και ως στοιχεία αιτούντα τα στοιχεία του λογαριασμού σύνδεσης στο TAXISnet. Επιλέγετε το πλήκτρο «Υποβολή» και εκτυπώνετε την φορολογική σας ενημερότητα.

Παρατήρηση:
Εάν θέλετε την φορολογική ενημερότητα σε αρχείο μπορείτε:

  1. Να αποθηκεύσετε το αρχείο σε PDF με το αντίστοιχο εικονίδιο ή
  2.  την στιγμή που βρίσκετε στην οθόνη να πατήσετε το πλήκτρο «PrtScrn» από το πληκτρολόγιο και στην συνέχεια να ανοίξετε το πρόγραμμα «Paint-Ζωγραφική» και να κάνετε «Paste-Επικόλληση». Αποθηκεύστε το αρχείο με κατάληξη «jpg».
 
This entry was posted in Uncategorized, ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.