Γιατί η αναστολή αδειών για νέα φωτοβολταϊκά;

 
64 fotovoltaika Fot 330x230 Γιατί η αναστολή αδειών για νέα φωτοβολταϊκά;

αναστολή αδειών για νέα φωτοβολταϊκά

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ισχύς των έργων που συνεχίζουν (δηλαδή δεν υπάγονται στην απόφαση αναστολής) υπολογίζεται σε 5.500 μεγαβάτ (MW), από τα οποία 3.700 MW διαθέτουν άδεια παραγωγής, και 1.800 MW, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Με τα μεγέθη αυτά έχουν ήδη υπερκαλυφθεί οι στόχοι για το 2020 και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που αποφασίστηκε η αναστολή.

 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

                         ΙΣΧΥΣ(MW)

Έργα με Άδεια Παραγωγής

3.700

Έργα με Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής

1.800

Έργα με Σύμβαση Πώλησης

1.750

Λειτουργούντες Σταθμοί (δεν περιλαμβάνονται φωτοβολταϊκά στεγών)

820

Λειτουργούντες φωτοβολταϊκοί σταθμοί προγράμματος στεγών

195

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

1015

Η επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι 1.500 MW για το 2014 και 2.200 MW για το 2020.

Ωστόσο ήδη η συνολική ισχύς για την οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις πώλησης είναι 2.570 ΜW (εκ των οποίων τα 820 ΜW σε λειτουργία, εκτός των φωτοβολταϊκών στεγών), δηλαδή σημαντικά μεγαλύτερη από την επιδιωκόμενη ισχύ για το έτος 2014 αλλά και μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για το έτος 2020.

 
This entry was posted in Uncategorized, ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.