Σύμβαση συμψηφισμού στο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
43 logariosmos dei1 330x205 Σύμβαση συμψηφισμού στο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Σύμβαση συμψηφισμού στο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Η Σύμβαση Συμψηφισμού για φωτοβολταϊκό σύστημα μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις συνάπτεται μεταξύ κυρίου του φωτοβολταϊκού και της ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το κτίριο, όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Η Σύμβαση συνομολογείται με σταθερή τιμή αναφοράς και αντιστοιχεί στο έτος που αυτή συνάπτεται, κάτω από την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος εντός έξι (6) μηνών από τη σύναψη της Σύμβασης Συμψηφισμού.

Σε αντίθετη περίπτωση, σαν τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.