Διαχείριση αιτήσεων σύνδεσης από την ΔΕΗ για Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις

 
5 στεγη fot 330x206 Διαχείριση αιτήσεων σύνδεσης από την ΔΕΗ για Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Φωτοβολταϊκά σε Στέγη

Οι αιτήσεις για Φ/Β Συστήματα του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 10kWp, διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα βάσει των προβλέψεων του ν.3851/2010 (ΦΕΚ 1079/Β/2009), παράλληλα με την εξέταση λοιπών αιτημάτων, όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο «Διευκρινίσεις σχετικά με την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου», του Υπουργείου ΠΕΚΑ (28135/27.12.2010).

Το Φ/Β Σύστημα συνδέεται στο Δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης και η ΔΕΗ Α.Ε. δίνει Προσφορές Σύνδεσης στις περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο ισχύος. Ειδικότερα στα Διασυνδεδεμένα νησιά, παραλαβή αιτήσεων γίνεται καταρχήν μέχρι την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος για κάθε νησί, όπου συνυπολογίζεται το σύνολο των αιτημάτων για Φ/Β σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος και των εγκαταστάσεων επί εδάφους. Δεδομένου ότι οι Προσφορές Σύνδεσης έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, μετά την άπρακτη παρέλευση αυτής θα αποδεσμεύεται διαρκώς ισχύς. Η ισχύς που αποδεσμεύεται θα αποδίδεται στη συνέχεια, κατά απόλυτη προτεραιότητα, σε αιτήσεις του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων σύνδεσης παρέχονται από τα γραφεία της έδρας των τοπικών υπηρεσιών δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.