Κοινόχρηστοι η κοινόκτητοι χώροι για «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
3 %CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1 %CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1 fot 330x220 Κοινόχρηστοι η κοινόκτητοι χώροι για «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

.

Σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίων, πχ. δώματα (ταράτσες) πολυκατοικιών, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο φωτοβολταϊκού συστήματος 10 Kwp. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών, μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.