Χορηγούμενη «ενίσχυση» του Προγράμματος Φωτοβολταϊκά σε κτιριακές εγκαταστάσεις

 
25 Fot haus 330x248 Χορηγούμενη «ενίσχυση» του Προγράμματος Φωτοβολταϊκά σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Στέγη

Για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις χορηγείται «ενίσχυση»  με τη μορφή της επιδότησης της παραγόμενης kWp. Η ενίσχυση βοηθάει στη γρήγορη απόσβεση της επένδυσης και στην απόδοση επιπλέον εισοδήματος στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το όλο εγχείρημα έχει σαν σκοπό τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στην επίτευξη του εθνικού στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην παραγωγήενέργειας στο 20% μέχρι το έτος 2020.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια, με την εξής διαφοροποίηση:

- Στην ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη, η μέγιστη ισχύς των Φ/Β Συστημάτων ανά εγκατάσταση μπορεί να φθάνει τα 10kWp

- Για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η μέγιστη ισχύς των Φ/Β Συστημάτων ανά εγκατάσταση φθάνει τα 5kWp.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.