Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης απαραίτητα για μίσθωση κτιρίων

 
53 ypeka 330x1701 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης απαραίτητα για μίσθωση κτιρίων

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Ολοκληρώθηκε, στις 9 Ιανουαρίου 2012, ένας χρόνος από την ημερομηνία που εφαρμόστηκε και στη χώρα μας ο θεσμός των ενεργειακών επιθεωρήσεων και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ). Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 60.000 ΠΕΑ εκ των οποίων 35.000 αφορούν αγοραπωλησίες, 20.000 το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», 2.000 μισθώσεις ακινήτων και 1.000 νέα κτίρια. Από αυτά, τα περισσότερα (περίπου 40.000) ανήκουν στη χειρότερη ενεργειακή κατηγορία (Η) ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες Γ έως Ζ. Ενδεικτικό είναι ότι στην κατηγορία Β (η οποία αποτελεί και το όριο για τα νέα κτίρια) υπάρχουν μόλις 600 ΠΕΑ.

Τα ΠΕΑ των κτιρίων έχουν ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία όχι μόνο στην πολιτική του ΥΠΕΚΑ, αλλά και για την ίδια την κτηματαγορά, καθώς κάθε κτίριο αποκτά «ενεργειακή ταυτότητα», στην οποία αποτυπώνονται τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Η έκδοση ΠΕΑ δεν επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους ενοικιαστές, καθότι αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Αντιθέτως, αποσκοπεί στη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για θέρμανση και ψύξη και στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας από την άσκοπη σπατάλη.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.