ΣΠΗΕΦ: Χρεοκοπία των παραγωγών φωτοβολταϊκών λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης των πληρωμών του ΛΑΓΗΕ

 
ESPA ΣΠΗΕΦ: Χρεοκοπία των παραγωγών φωτοβολταϊκών λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης των πληρωμών του ΛΑΓΗΕ

Χρεοκοπία των παραγωγών λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης εξόφλησης τους από το ΛΑΓΗΕ

Ο Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΠΗΕΦ) με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΛΑΓΗΕ παρουσιάζει τα προβλήματα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, τονίζοντας ότι βρίσκονται λίγο πριν την χρεοκοπία, καθότι η καθυστέρηση στις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ έφτασε πλέον τους 6 μήνες. Ο σύλλογος ζητάει με την επιστολή του προς τον ΛΑΓΗΕ άμεση λύση του προβλήματος.

Ολόκληρη η επιστολή:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
ο Σύλλογός μας συστάθηκε για να εκπροσωπήσει περί τα 300 φωτοβολταϊκά πάρκα που λειτουργούν στο Ν. Σερρών. Ήδη τα μέλη του ξεπερνούν τους 100 ιδιοκτήτες ενός ή περισσοτέρων Φωτοβολταϊκών πάρκων.

κ. Πρόεδρε,
οι παραγωγοί – μέλη μας έχουν περιέλθει στα όρια της χρεοκοπίας λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης εξόφλησης τους από το ΛΑΓΗΕ. Ήδη επί πέντε μήνες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα τοκοχρεολύσια των υψηλότοκων δανείων που έχουν πάρει για την κατασκεύη των έργων, καθώς και να καταβάλλουν εμπρόθεσμα στις ΔΟΥ τον ΦΠΑ που δεν έχουν εισπράξει και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Δεδομένου ότι οι οφειλές του ΛΑΓΗΕ ξεπερνούν το 60% των ετήσιων εσόδων τους, η τυχόν μεγαλύτερη καθυστέρηση θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να οδηγηθούν στη χρεοκοπία, χωρίς να ευθύνονται.

κ. Πρόεδρε,
όπως γνωρίζετε ο ΛΑΓΗΕ έχει προ πολλού αθετήσει τους όρους πληρωμής των συμβάσεων που έχει υπογράψει με τους παραγωγούς και πέραν των άλλων, κατά τη σύμβαση, οφείλει τόκους υπερημερίας και οφείλει να αναπροσαρμόσει τη τιμή της Kwh σύμφωνα με τη σύμβαση (έχουν παρέλθει πλέον των δύο ετών από τη τελευταία αναπροσαρμογή).

Κατόπιν των ανωτέρω θα παρακαλούσαμε για τα εξής:

1. Να μας καταβάλετε τους οφειλόμενους τόκους υπερημερίας σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης(αρθρ.12, παραγ.3).

2. Να προβείτε σε συνεργασία με τη ΡΑΕ.στην αναπροσαρμογή της τιμής της Kwh σύμφωνα με τη σύμβαση (αρθρ. 7).

3. Να φροντίσετε για τη σωστή αρχειοθέτηση των αποστελλόμενων από τους παραγωγούς ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων ώστε να μην υπάρχουν επιπλέον καθυστερήσεις στην πληρωμή των παραγωγών που σας έχουν αποστείλει εν ισχύ ενημερότητες. Βεβαίως πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο πληρωμής των παραγωγών χωρίς την προσκόμιση των ενημεροτήτων λόγω της αδυναμίας εξόφλησης των υποχρεώσεων τους εξ αιτίας της πολύμηνης καθυστέρησης πληρωμής από εσάς.

4. Να αναρτάται στην ιστοσελίδα σας η πιθανή ημερομηνία της επόμενης πληρωμής , ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι παραγωγοί καθημερινά είτε τηλεφωνώντας στις υπηρεσίες σας , είτε προσερχόμενοι καθημερινά στις τράπεζες.

κ. Πρόεδρε,
θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στα εύλογα αιτήματα μας , καθώς και ότι θα κάνετε ότι είναι απαραίτητο για την ομαλοποίηση των πληρωμών και την εφαρμογή των όρων των υπογραμμένων συμβάσεων.

Μετά τιμής
Γ. Μπάτζιος
Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ.
Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΚΑ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.