ΣΠΕΦ: Αυθαίρετες χρεώσεις σε ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά

 
15 spef 330χ200 ΣΠΕΦ: Αυθαίρετες χρεώσεις σε ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά

Αυθαίρετες χρεώσεις σε ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά

Επιστολή απέστειλε σήμερα ο ΣΠΕΦ προς το ΔΕΔΔΗΕ και το ΥΠΑΠΕΝ για Αυθαίρετες χρεώσεις σε ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Με έκπληξη τις προηγούμενες ημέρες πλήθος μελών μας πανελλαδικά έλαβε συστημένες τυποποιημένες επιστολές από τις κατά τόπους Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ με αόριστες χρεώσεις άνω των εκατό ευρώ και με την απαίτηση αυτές να τακτοποιηθούν εντός μηνός καθώς και να σας προσκομισθεί το καταθετήριο τραπέζης.

Συγκεκριμένα οι επιστολές ΔΕΔΔΗΕ υποδεικνύουν αόριστες ετήσιες χρεώσεις για το 2014 κυρίως «Εργασιών Επιθεώρησης» και κόστους «Λήψης Ενδείξεων». Πέραν αυτών εμφανίζονται στις επιστολές και άλλες δύο αιτίες πιθανών επιπλέον στο μέλλον χρεώσεων όπως κόστος «Εργασιών Συντήρησης» και κόστος «Αποκατάστασης Βλαβών».

Όπως γνωρίζετε (και επικαλείσθε στις επιστολές), η σχέση του ΔΕΔΔΗΕ με τους ηλεκτροπαραγωγούς από Φωτοβολταϊκά καθορίζεται επακριβώς από το πλαίσιο των συμβάσεων σύνδεσης με το δίκτυο όπως έχουν υπογραφεί καθώς και από τις συμβάσεις Προμήθειας που ταυτόχρονα ως καταναλωτές έχουν προσχωρήσει.  Υπό το φως αυτό ενιστάμεθα στις πρόσθετες χρεώσεις για τους κάτωθι σωρευτικά λόγους:

  • Οι Φωτοβολταϊκές μονάδες πληρώνουν ήδη χρεώσεις δικτύου μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης που η ΔΕΗ τακτικά αποστέλλει.
  • Οι Φ/Β παραγωγοί στις συμβάσεις σύνδεσης με το δίκτυο όπως έχουν συνομολογηθεί με τον Διαχειριστή κατά την αποδοχή των όρων σύνδεσης και τις οποίες εν γένειεπικαλείσθε, δυνητικά δύνανται να επιβαρύνονται με έξοδα συντήρησης όπως αναγράφεται στο άρθρο 2.3 τουσώματος αυτών, περιοριστικά όμως αφορούντων στις υποδομές-εξοπλισμότων όρων σύνδεσης τους επακριβώς και πάντοτε κατόπιν αιτιολογημένης κρίσης και εφ’ όσον οι δαπάνες αυτές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του διαχειριστή στον οποίο και ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ο εν λόγω εξοπλισμός.  Υποδομές δικτύου που αξίζει να σημειωθεί πως σε πλείστες περιπτώσεις εξυπηρετούν ευρύτερα το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ και τους λοιπούς γειτνιάζοντες καταναλωτές-πελάτες του χωρίς μάλιστα κόστος ανάπτυξης για αυτούς.  Η αποστολή λοιπόν οριζόντιων και αυθαίρετων χρεώσεων μέσω τυποποιημένων επιστολών στους Φ/Β παραγωγούς επουδενίσυνιστά αιτιολογημένη και ορθή κρίση, ούτε και καλύπτει το κριτήριο ευθύνης.
  • Οι Φωτοβολταϊκές μονάδες έχουν πληρώσει το κόστος της εγκατάστασης συσκευών τηλεμέτρησης μαζί με την αποδοχή των Όρων Σύνδεσης (δηλαδή προκαταβολικά πριν αρκετά χρόνια και πριν καν την δημιουργία των αντίστοιχων Φ/Β μονάδων).  Το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ κωλυσιέργησε για χρόνια και δεν εγκατέστησε άμεσα τις συσκευές αυτές, οπότε και υπεισήλθε στην εσωτερική γι’ αυτόν έστω δαπάνη αποστολής καταμετρητών για λήψη ενδείξεων, οπωσδήποτε δεν μπορεί να αφορά τους παραγωγούς.  Ο ΔΕΔΔΗΕ άλλωστε διαθέτει δίκτυο καταμετρητών πανελλαδικά ούτως ή άλλως, αφού καταμετρά σε τακτή βάση ένα σύνολο 7 εκατομμυρίων μετρητών χωρίς πρόσθετες χρεώσεις πέραν των τακτικών χρεώσεων δικτύου.  Προς τι λοιπόν η διακριτή «ποινολόγηση» των επιπρόσθετα απλήρωτων για τέσσερις μάλιστα μήνες Φ/Β παραγωγών;

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Η πρακτική των εν λόγω επιστολών με αυθαίρετες και «τυφλές»χρεώσεις σε βάρος 15.000 Φ/Β εγκαταστάσεων αποτελεί ατόπημα αδιαφάνειας και δικαίου.  Είναι αδιανόητο ο ΔΕΔΔΗΕ να επιχειρεί -με αυτόν ιδίως τον τρόπο- να ανοίξει τέσσερις μάλιστα «κωδικούς» τακτικού και αδιαφανούς χαρατσώματος των Φ/Β για ποσά που δεν προκύπτουν από πουθενά και που ουδείς βεβαίως αιτιολογεί ή δύναται να ελέγξει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση ανάκληση-αντιλογισμό των αυθαίρετων χρεώσεων αυτών.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.