ΣΠΕΦ: Επιστολή για Μηχανισμό Διασφάλισης πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια

 
15 spef 330χ200 ΣΠΕΦ: Επιστολή για Μηχανισμό Διασφάλισης πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια

Επιστολή για Μηχανισμό Διασφάλισης πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια

Επιστολή έστειλε σήμερα ο ΣΠΕΦ σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για το φλέγον θέμα της θέσπισης Μηχανισμού Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης απαιτήσεων πόρων ΑΠΕ από την Προμήθεια.  Ενόψει του επιχειρούμενου επιθετικού ανοίγματος της λιανικής ρεύματος σε ιδιώτες Προμηθευτές μέσω και του μοντέλου ΝΟΜΕ καθίσταται κεφαλαιώδες το ζήτημα της εξασφάλισης του συνόλου των απαιτήσεων του Διαχειριστή από τους νέους αυτούς Προμηθευτές.  Σήμερα δυστυχώς διασφαλισμένες με εγγυήσεις είναι μόνο οι απαιτήσεις του ΛΑΓΗΕ για τα ποσά ΗΕΠ, που αποτελούν όμως μόνο το ήμισυ των ποσών της χονδρεμπορικής αγοράς.  Αντίθετα οι λοιποί πόροι παραμένουν ασύμμετρα εκτός εγγυήσεων και ποινών έγκαιρου αποκλεισμού σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών από τους Προμηθευτές, γεγονός που αναζωπυρώνει τις φοβίες για πιθανή επανάληψη των δυσάρεστων φαινομένων που έλαβαν χώρα το 2012 με τις εταιρείες Energa και HellasPower.  Σε μια τέτοια περίπτωση το “ωστικό” κύμα θα πλήξει σχεδόν αποκλειστικά τις ΑΠΕ, αφού οι κατανεμόμενες μονάδες αντλούν τα έσοδα τους κατά βάση από τον ήδη διασφαλισμένο ΗΕΠ.  Η μονομερής προστασία αυτή δεν έχει καμία λογική, αφού σε κάθε περίπτωση οι τελικοί καταναλωτές πληρώνουν / διακανονίζουν τους λογαριασμούς ρεύματος τους συμμέτρως προς όλα τα σκέλη τους (χρεώσεις για συμβατική ή ΑΠΕ ενέργεια ή λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις ΥΚΩ, δικτύου κλπ) και όχι επιλεκτικά, όπως δυστυχώς σήμερα διοχετεύεται η όποια ανεισπραξιμότητα μονομερώς σε βάρος των ΑΠΕ.     

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή:

«Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Υπ’ όψη : Υφυπουργού κου Α. Παπαγεωργίου
                  Γεν. Γραμματέα κου Κων/νου Μαθιουδάκη

ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
Κάστορος 72, 185 45 Πειραιάς
Υπ’ όψη: Προέδρου κου Α. Γκαρή

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Δυρραχίου 89, 104 43 Αθήνα
Υπ’ όψη: Προέδρου κου Ι. Γιαρέντη

Κοινοποίηση:

ΔΕΗ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα
Υπ’ όψη : κου Α. Ζερβού/ Προέδρου &Διευθ. Συμβούλου

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα
Υπ’ όψη : Προέδρου κου Ν. Βασιλάκου

Θέμα :Μηχανισμός Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης Απαιτήσεων πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια.

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ, κε Γενικέ, κοι Πρόεδροι

Όπως γνωρίζουμε ο ΑΔΜΗΕ δυνάμει του ν. 4001/2011 είναι έως σήμερα επιφορτισμένος με την είσπραξη του αναλογούντος ΕΤΜΕΑΡ για την ενέργεια που απορροφήθηκε από την Προμήθεια και εν συνεχεία για την απόδοση του στον ΛΑΓΗΕ και τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.  Επίσης είναι υπεύθυνος για την είσπραξη πάλι από την Προμήθεια των Αποκλίσεων αλλά και της προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς μεταξύ του floorτου ΜΜΚΣΘΜ και του αλγεβρικού αθροίσματος των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ και Αποκλίσεων βάσει ΟΤΣ και ΟΤΑ αντίστοιχα.  Τα ποσά αυτά υπέρ ΑΠΕύψους 1,1 δις ευρώ ετησίωςσυγκροτούν περί τα 2/3 των ποσών που απαιτούνται για την ετήσια αποζημίωση τους, οπότε η διασφάλιση και απρόσκοπτη είσπραξη τους από την Προμήθειαείναι εξόχως σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία τους.  Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη εφικτή η συνάντηση μας με την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για το αίτημα της θέσπισης μηχανισμού διασφάλισης της είσπραξης των πόρων αυτών, παρότι επανειλημμένα το επιδιώξαμε.

Συζητώντας τον προβληματισμό μας με την Διοίκηση του ΛΑΓΗΕ, μας αναφέρθηκε πως ενόψει της επικείμενης ιδιωτικοποίησης του 66% του ΑΔΜΗΕ, η είσπραξη των προαναφερθέντων αυτών πόρων ΑΠΕ από την Προμήθεια θα μεταφερθεί απευθείας στον Λειτουργό.  Έτσι προσεχώς ο ΛΑΓΗΕ θα είναι πλέον αρμόδιος, οπότε αυτός θα καταρτίσει τον αιτούμενο μηχανισμό διασφάλισης πόρων ΑΠΕ, όπως άλλωστε έχει πράξει στο παρελθόν και για τα ποσά του ΗΕΠ.

Το θέμα ωστόσο της άμεσης διασφάλισης των πόρων ΑΠΕ από την Προμήθεια είναι κομβικής σημασίας για την υγεία και επιβίωση της αγοράς και δεν μπορεί άλλο να περιμένει.  Όπως και σε προηγούμενες επιστολές μας έχουμε πολλάκις αναφέρει, η όποια ανεισπραξιμότητα λογαριασμών από τους καταναλωτές υφίσταται ή επεκτείνεται, δεν μπορεί να διοχετεύεται από την Προμήθεια αποκλειστικά στις ΑΠΕ, επειδή ακριβώς εκεί δεν υφίσταται «σφικτός» μηχανισμός απόδοσης των πόρων τους εν αντιθέσει με τον ΗΕΠ και τις υποχρεωτικές επί ποινή αποκλεισμού εβδομαδιαίες εκκαθαρίσεις του (Μηχανισμός 8ης Ημέρας Αναφοράς).

Η κατάρρευση τονΙανουάριο του 2012 των δύο βασικών ιδιωτικών εταιρειών Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας άφησε ανεξίτηλα σημάδια ύψους 200 και πλέον εκατ. ευρώ στην χονδρεμπορική αγορά συνολικά (ΗΕΠ,ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ακόμη και φόρους υπέρ τρίτων όπως το ΕΕΤΗΔΕ), που δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχουν επουλωθεί, ενώ ανέδειξε με ιδιαίτερα επώδυνο τρόπο τις αδυναμίες του συστήματος.  Πολύ χειρότερα όμως τώρα για τις ΑΠΕ, αν παρόμοιο συμβάν επαναλαμβανόταν στο εγγύς μέλλον, συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ζημίας θα οδηγείτο σε αυτές, αφού τα ποσά ΗΕΠ που αφορούν κυρίως τις κατανεμόμενες μονάδες είναι απολύτως διασφαλισμένα με εγγυήσεις και εβδομαδιαίες εκκαθαρίσεις θέσεων.

Ενόψει μάλιστα και του εκ νέου ανοίγματος της αγοράς λιανικής σε περισσότερους ανεξάρτητους Προμηθευτές μέσω του μοντέλου ΝΟΜΕ (διάθεση λιγνιτικής ισχύος με δημοπρασίες σε ιδιώτες Προμηθευτές από τον Φεβρουάριο 2015) καθίσταται κεφαλαιώδης η προηγούμενη σύσταση Μηχανισμού Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης Απαιτήσεων τουλάχιστον για το ΕΤΜΕΑΡ (πόρος 1 δις ευρώ ετησίως). Κατά την εκτίμηση μας το μοντέλο ΝΟΜΕ αναμένεται να οδηγήσειστην εμφάνιση περισσότερων νέων εταιρειών Προμήθειας, αρκετές από τις οποίες θα είναι και ειδικού σκοπού απευθυνόμενες δηλαδή σε συγκεκριμένο ολιγομελές πελατειακό κοινό.  Ο κατακερματισμός ωστόσο αυτός (εν συγκρίσει με την σημερινή εικόνα της σχεδόν μονοπωλιακής ΔΕΗ), αναμένεται -τουλάχιστον στην αρχή-να επιτείνειτις επισφάλειες στους εκτός λιγνιτικώνδημοπρασιών παρελκόμενους πόρους όπως είναι το ΕΤΜΕΑΡ. Με απλούστερα λόγια αν σήμερα ο Διαχειριστής δεν μπορείνα εισπράξει από την «κραταιά» ΔΕΗ τα ποσά που του οφείλονται για τις ΑΠΕ ώστε η υπερημερία πληρωμών τους (δυστυχώς επί του παρόντος άνω των 90 ημερών) να συνάδει με την ταχέως πλέον εξυγιαινόμενη λογιστική εικόνα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (αναλογούσα στις ΑΠΕ λογιστική υπερημερία μόλις 45 ημερών), είναι μάλλον σίγουρο πως περισσότεροι και μικρότεροι ανεξάρτητοι παίκτες χωρίς αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης και διασφάλισης απαιτήσεων από τον Διαχειριστή και τον Λειτουργό και μάλιστα υπό συνθήκες έλλειψης ρευστότητας στους καταναλωτές, θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Και αν μεν τα προβλήματα που δημιουργούν οι καθυστερήσεις της ελεγχόμενης από το Κράτος ΔΕΗ έχουν μόνο χαρακτήρα ρευστότητας για τους παραγωγούς, ουδόλως αυτό θα ισχύει για τους νέους και ανεξάρτητους Προμηθευτές που θα εισέλθουν επιθετικά στην αγορά και οι οποίοι ενδέχεται χρησιμοποιώντας το «χαλαρό» πλαίσιο απόδοσης των εκτός ΗΕΠ πόρων (δεν υφίστανται ποινές αποκλεισμού από την χονδρεμπορική αγορά σε περίπτωση μη καταβολής τους), να αφήσουν σημαντικές ζημιές στο σύστημα, γιατί όχι παρόμοιες με των Energaκαι HellasPower.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και επειδή η διασφάλιση απαιτήσεων αλλά και ο έγκαιρος αποκλεισμός συμμετέχοντα από την οποιαδήποτε αγορά σε περίπτωση επισφάλειας αποτελούν θεμελιώδη κοινό τόπο κάθε υγιούς επιχειρηματικής δράσης, παρακαλούμε όπωςάμεσα εκκινήσετε την διαδικασία δημιουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης Απαιτήσεων από την Προμήθεια τουλάχιστον για το ΕΤΜΕΑΡ και οπωσδήποτε πριν το αναμενόμενο εκ νέου άνοιγμα της λιανικής.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την θετική σας ανταπόκριση.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.